Pořádané akce

Vyhodnocení dotazníků pečovatelské služby 2021

V průběhu měsíce listopadu 2021 byly jednotlivým uživatelům Pečovatelské služby města Adamova distribuovány dotazníky za účelem zjištění míry kvality a spokojenosti uživatelů s poskytovanými službami

Číst více

Vánoční besídka v DPS 2019

Vánoční besídka v DPS 2019

Již tradiční vánoční setkání se uskutečnilo za účasti zástupců SPOZ, vedení města a Pečovatelské služby města Adamova ve společenském centru DPS v Adamově dne 10. 12. 2019.

Číst více

Vánoční besídka v DPS 2018

Vánoční besídka v DPS 2018

Dne 18. 12. 2018 uspořádal Sbor pro občanské záležitosti Města Adamova pro obyvatele DPS vánoční besídku.

Číst více

Setkání se starostou města  Adamova

Setkání se starostou města Adamova

Dne 5. 11. 2018 se konalo setkání se starostou města Adamova.

Číst více

Den otevřených dveří v DPS

Den otevřených dveří v DPS

Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ v úterý dne 9. 10. 2018 od 14.00 - 15.30 hodin den otevřených dveří v DPS.

Číst více

Vánočního setkání na DPS

Vánočního setkání na DPS

Tradiční vánoční setkání se uskutečnilo dne 18. 12. 2017 v 9.00 hodin v DPS. Vystoupily děti z MŠ Komenského a kroužek Zpívání pro radost. Starosta popřál všem přítomným hodně zdraví.

Číst více

Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského

Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského

V rámci „Týdne sociálních služeb“ uspořádala Pečovatelská služba města Adamova dne 4. 10. 2017 oslavu 15. let od přestavby objektu bývalé mateřské školky na Dům s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově.

Číst více

Den otevřených dveří v DPS

Den otevřených dveří v DPS

Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ v úterý dne 3. 10. 2017 od 14.00 - 16.00 hodin den otevřených dveří v DPS.

Číst více

Oslava 15. let provozu DPS

Oslava 15. let provozu DPS

Město Adamov, Pečovatelská služba města Adamova pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ ve středu dne 4. 10. 2017 od 16.00 hodin oslavu 15. let provozu DPS.

Číst více


Setkání se starostou města

Setkání se starostou města

Komise PZMA a MA21 srdečně zve občany našeho města, seniory a obyvatele DPS na další pravidelné Setkání se starostou města Adamova dne 6. 4. 2017 v 9.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Komenského 1.

Číst více

Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

Dny zdraví 2016 v Domě s pečovatelskou službou v Adamově

Kompenzační pomůcky, tak zněl název tematické přednášky o zdravotních pomůckách, které přispívají k podpoře funkčních schopností, zmírnění či kompenzaci postižení a zapojení člověka do běžného života.

Číst více

Setkání se starostou města Adamova

Setkání se starostou města Adamova

Dne 9. 11. 2016 se uskutečnilo tradiční setkání starosty města se seniory v Domě s pečovatelskou službou.

Číst více

Vánoční setkání v DPS

Vánoční setkání v DPS

Sbor pro občanské záležitosti v Adamově připravil v DPS již tradiční vánoční setkání, na kterém obyvatelům tohoto domu dne 7. 12. 2016 osobně popřáli hodně zdraví, rodinnou pohodu a klidné dny sváteční starosta města Roman Pilát, ředitelka MKS Jitka Králíčková a vedoucí pečovatelské služby Dobra Moserová.

Číst více

Přání

Přání

Pečovatelská služba města Adamova děkuje všem svým klientům za vzájemnou vstřícnost a spolupráci a přeje jim do nového roku jen to nejlepší, hlavně hodně zdraví, rodinné zázemí, štěstí a pohodu. Přáníčka vyrobila Vlasta Volgemutová z Městského klubu mládeže, který se tímto k přání našim seniorům rovněž připojuje

Číst více

Setkání  se starostou města  Adamova

Setkání se starostou města Adamova

Odbor sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov ve spolupráci s odborem správy majetku města srdečně zve seniory a obyvatele DPS na další pravidelné Setkání se starostou města Adamova ve středu dne 9. 11. 2016 v 9.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Komenského 1

Číst více

Dny zdraví

Dny zdraví

Srdečně zveme všechny obyvatele města, zvlášť seniory a osoby se zdravotním postižením na akce ke Dni zdraví.

Číst více

Den otevřených dveří v DPS

Den otevřených dveří v DPS

Město Adamov, Dům s pečovatelskou službou, Komenského 1 pořádá v rámci „Týdne sociálních služeb ČR“ v úterý dne 4. 10. 2016 od 14.00 - 16.00 hodin den otevřených dveří v DPS.

Číst více

Setkání se starostou města

Setkání se starostou města

Komise PZMA a MA21 srdečně zve seniory a obyvatele DPS na další pravidelné Setkání se starostou města Adamova dne 22. 3. 2016 v 9.00 hodin ve společenské místnosti Domu s pečovatelskou službou, Komenského 1.

Číst více

Vánoční besídka

Vánoční besídka

Dne 15. 12. 2015 se ve společenské místnosti DPS v Adamově na ulici Komenského 1 uskutečnila vánoční besídka.

Číst více