Kampaň za zvýšení podílu tříděného odpadu

tříděním vyděláváme

Mapka Adamova s umístěním kontejnerů - PDF


Článek č. 11

Článek č. 11

Téměř před dvěma roky byla spuštěna kampaň „Tříděním vyděláváme", která byla zacílena na zvýšení podílu tříděného odpadu. Jako vyhodnotitelný indikátor bylo použito pořadí města v soutěži srovnatelně početných municipalit Jihomoravského kraje, kterou pořádá společnost EKO-KOM.

Číst více

Článek č. 10

Článek č. 10

Dle plánů komise bychom měli v kampani "Tříděním vyděláváme" v tomto roce zejména informovat občany Adamova, jak si vedeme v soutěží ve tříděni odpadů mezi obcemi Jihomoravského kraje. Připomínáme, že soutěž vypisuje a vyhodnocuje firma EKO-KOM, že soutěžní doba je jeden rok a že začíná měsícem říjnem.

Číst více

Článek č. 9

Článek č. 9

Na měsíc listopad Komise projektu Zdravé město Adamov a Místní agendy 21 v rámci kampaně „Tříděním vyděláváme“ uspořádala pro školu a školky našeho města soutěž ve sběru plastů. Žáci naší školy a školek se do soutěže vrhli s vervou.

Číst více

Článek č. 8

Článek č. 8

Ve článcích zveřejňovaných na celostátní úrovni, které se vztahují ke třídění odpadů, se lze dočíst, že průměrná docházková vzdálenost ke kontejnerům se snížila v roce 2012 na 102 metrů. Je celkem logické, že tato vzdálenost hraje ve snahách docílit vyššího podílu tříděného odpadu důležitou roli, protože s klesající docházkovou vzdáleností se zvyšuje ochota lidí vkládat tříděný odpad do určených kontejnerů.

Číst více

Článek č. 7

Článek č. 7

Dosud jsme naši kampaň za vyšší podíl tříděného odpadu zaměřovali na nejširší adamovskou veřejnost. Již při promýšlení vedení kampaně na jaře letošního roku jsme si jako jeden z kroků její realizace dali zapojení žáků místních škol.

Číst více

Článek č. 6

Článek č. 6

Kampaň "Tříděním vyděláváme" běží v našem městě již půl roku a byla dosud reprezentovaná sérií 5 článků zveřejněných v minulých vydáních Zpravodaje, v nichž jsme poukazovali na stav a možná zlepšení, která se při třídění mohou realizovat.

Číst více

Článek č. 5

Článek č. 5

V dalším díle naší “Kampaně za zvýšení podílu tříděného odpadu” jsme se podívali na třídění odpadu, který má v našich krajích snad nejdelší tradici – na papír.

Číst více

Článek č. 4

Článek č. 4

V měsíci červnu jsme se zaměřili na úsporu objemu kontejneru na plasty a nápojové kartony. Všechny žluté kontejnery, které slouží k odkládání použitých plastů a nápojových kartonů, jsou označeny nálepkami, které vyzývají k řádnému sešlapávání PET lahví a stlačení nápojových kartonů.

Číst více

Článek č. 3

Článek č. 3

V dnešním článku ze série zaměřené na zvýšení podílu tříděného odpadu se pokusíme odhadnout úspory, které lze tímto přístupem v rozpočtu města dosáhnout. Zatímco za odvoz a likvidaci směsného odpadu musí město ze svého rozpočtu zaplatit, tak za tříděný odpad naopak peníze do městské pokladny přibývají.

Číst více

Článek č. 2

Článek č. 2

Pokud jsme si v prvním článku zveřejněném v minulém čísle Zpravodaje vytkli za cíl, že se pokusíme zvýšit podíl tříděného odpadu v našem městě, je žádoucí se podívat na podmínky, které k jeho naplnění máme. Jako měřítko se přirozeně nabízí počet nádob určených ke sběru tříděného odpadu, jejich objem a rozmístění po obci.

Číst více

Článek č. 1 - Zahájení kampaně

Článek č. 1 - Zahájení kampaně

Sběr odpadu a jeho likvidace patří mezi základní povinnosti obcí, které jim ukládá zákon. Odpad však nemusí končit jen jako hromada neužitečných věci, ale může být použit na výrobu tepla jeho spálením či – mnohem vhodněji – může být recyklován.

Číst více