Sociální práce na obci

Sociální práce podporuje sociální změnu, řešení problémů v mezilidských vztazích a posílení a osvobození lidí za účelem naplnění jejich osobního blaha. Užívaje teorií lidského chování a sociálních systémů, sociální práce zasahuje tam, kde se lidé dostávají do kontaktu se svým prostředím. Pro sociální práci jsou klíčové principy lidských práv a společenské spravedlnosti.“ (Matoušek, 2007)

Od 1. 1. 2012 byly v důsledku sociální reformy převedeny agendy dávek pomoci v hmotné nouzi, příspěvku na péči a dávky pro zdravotně postižené, které až dosud vyplácely pověřené obecní úřady a obecní úřady obcí s rozšířenou působností na Úřady práce České republiky.
Realizaci činnosti sociální práce na obci však nadále uložil jak zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, tak zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů a základním cílem metod sociální práce na obci tak zůstala zejména podpora „sociálního fungování“ klienta.
Výkon sociální práce spočívá zejména v těchto činnostech:

 • poskytuje bezplatně základní sociální poradenství, na které má každá osoba nárok
 • spolupracuje s orgány sociálně-právní ochrany dětí a zajišťuje v rámci zákonem stanovených povinností výkon této práce na obci
 • vykonává sociální práci v rámci sociálních služeb jako jeden z možných nástrojů realizace pomoci
 • provádí depistáže jako základní nástroj pro vědomé, cíle a včasné vyhledávání jedinců, kteří by mohli být ohroženi sociálním vyloučením
 • spolupracuje zejména s úřadem práce při řešení situace hmotné nouze osob a používá metody a postupy, které daná osoba potřebuje
 • navrhuje ve spolupráci s touto osobou řešení východiska z krizové situace a pomáhá jí řešit svoji situaci i s jinými organizacemi
 • provádí tedy přímou sociální práce s klientem zaměřenou na jeho změnu
 • vede u klienta Standardizovaný záznam sociálního pracovníka v Jednotném informačním systému
 • provádí sociální šetření v rámci výkonu agendy sociální práce na obci
 • spolupracuje s dalšími státními, samosprávnými či neziskovými institucemi
 • v rámci své činnosti se řídí předpisy v oblasti sociální práce na obci a vnitřními předpisy úřadu, dodržuje etické zásady sociálního pracovníka a zachovává o všech osobních údajů mlčenlivost.


Kontakt na odbor sociálních a správních věcí:

Městský úřad Adamov
odbor sociálních a správních věcí
Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov

Andrea Pečinková, DiS. , sociální pracovník
tel. 516 499 625, mobil 732 400 777
e-mail: [email protected]

Markéta Vrtělová, DiS, sociální pracovník,
tel. 516 499 625, mob. 605 206 656
e-mail: [email protected]

Mgr. Dobra Moserová, vedoucí odboru
tel. 516 499 624, mob. 602 788 015
e-mail: [email protected]

Sociální práce na obci - leták


Den seniorů

Den seniorů

Dne 21.9.2017 pořádá Nemocnice Blansko ve spolupráci s Městem Blansko vzdělávací akci pro širokou veřejnost pod názvem "Den seniorů".

Číst více

Služba Family Point je tu pro širokou veřejnost

Služba Family Point je tu pro širokou veřejnost

Co je to Family Point? Je to místo, kde můžete v důstojném a přátelském prostředí pečovat o děti, ale také získat kontakty na organizace poskytující poradenství v obtížných životních situacích.

Číst více