Sociální služby

Informace pro jednotlivé cílové sociální skupiny

  • Senioři a zdravotně postižení - PDF
  • Rodiny s dětmi - PDF
  • Osoby ohrožené sociálním vyloučením - PDF

Seznam vybraných poskytovatelů sociálních služeb v Adamově a okolí

Sdružení Práh jižní Morava:

Terénní programy k sociálnímu začleňování ohrožených osob na území MASMK: