Spolupráce s úřadem práce

Od 1. 4. 2019 byla činnost výjezdního pracoviště Úřadu práce ČR, pobočky Blansko na Městském úřadě v Adamově ukončena.

OZNÁMENÍ ÚŘADU PRÁCE ČR

Úřad práce ČR, Krajská pobočka v Brně, kontaktní pracoviště Blansko oznamuje, že od 1. července 2013 jsou pracoviště všech agend Úřadu práce ČR - kontaktního pracoviště Blansko umístěna v Blansku v jedné budově - budově Úřadu práce na ulici Vodní 9, Blansko. Zde si mohou klienti vyřídit žádosti a dotazy týkající se těchto oblastí:

 1. zaměstnanosti,
 2. ochrany zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele,
 3. dávek státní sociální podpory,
 4. dávek pro osoby se zdravotním postižením,
 5. příspěvku na péči,
 6. dávek pomoci v hmotné nouzi.

Umístění pracovišť jednotlivých agend je v budově Úřadu práce ČR na ulici Vodní 9 v Blansku následující:

 • přízemí - pracoviště dávek státní sociální podpory
  - pracoviště dávek pro osoby se zdravotním postižením
 • první podlaží - pracoviště zprostředkování zaměstnání a poradenství
  - pracoviště trhu práce
  - pracoviště příspěvku na péči
  - pracoviště dávek hmotné nouze
 • druhé podlaží - ředitelka kontaktního pracoviště Blansko
  - podatelna
  - pracoviště kontrolně právního oddělení
  - pracoviště Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský a Zlínský kraj


Úřední hodiny platné pro všechna pracoviště Úřadu práce ČR:

Po 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Út 8.00 - 11.00
St 8.00 - 12.00, 13.00 - 17.00
Čt 8.00 - 11.00
Pá 8:00 - 11.00 (jen pro evidenci nových uchazečů o zaměstnání a příjem nových žádostí o nepojistné sociální dávky či pozvané klienty)

Odkazy


VEŘEJNÁ SLUŽBA

VEŘEJNÁ SLUŽBA

Od 1. 2. 2017 došlo ke změnám zákona č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů (zákonem č. 367/2016 Sb.). Zintenzivňuje se veřejná služba a zohledňuje se snaha o zvýšení příjmu vlastní prací.

Číst více

Oznámení Úřadu práce ČR

Oznámení Úřadu práce ČR

Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Blansko oznamuje občanům, že v měsíci únoru 2017 bude z technických důvodů realizován výjezdový úřední den na pracovišti Adamov ve čtvrtek dne 23. února 2017 od 8.00 hodin do 12.00 hodin. Plánovaný výjezdový úřední den ve čtvrtek dne 16. února 2017 se nekoná.

Číst více

Upozornění ÚP ČR

Upozornění ÚP ČR

Do konce roku 2015 mají držitelé dočasných průkazů osoby se zdravotním postižením (OZP) a průkazů mimořádných výhod možnost, zajistit si výměnu za nový průkaz OZP. V případě, že tak neučiní, nebudou moci po 1. 1. 2016 využívat žádné benefity a nároky, které jim z vlastnictví průkazu vyplývají, včetně nároku na parkovací průkaz umožňující mj. parkování na vyhrazených místech.

Číst více