Svaz tělesně postižených Adamov

Svaz tělesně postižených v České republice z. s., místní organizace Adamov

Pobočný spolek je právnickou osobou, která pomáhá zajišťovat a uspokojovat potřeby a zájmy svých členů a dalších osob s tělesným a jiným zdravotním postižením a tyto zájmy chránit.

V této sekci budeme uvádět informace z činnosti svazu, plánované akce a jejich průběh.

Funkce Jméno Kontak E-mail
předseda ing.Jachan Jiří 737 669 029 [email protected]
místopředseda Kavanová Lidmila 737 948 496 [email protected]
hospodář Urbániová Jaroslava 777 518 254
člen PhDr.Kuchařová Jarmila 604 318 823 [email protected]


Cesta za poznáním

Cesta za poznáním

Další výlet členů místní organizace STP směřoval dne 25.10.2022 do Muzea v blanenském zámku, kde jsme si z několika možných výstav prohlédli tu s názvem Cesta do pravěku Blanenska. Hned na začátku výstavy jsou panely s nákresy zaniklých hrádků a tvrzí našeho regionu, z nichž nejznámější je Blansek.

Číst více