Odpadové hospodářství

Plán svozu odpadů na rok 2021 a třídění odpadu v Adamově.

Plán svozu odpadů

Svoz odpadů bude v roce 2021 probíhat dle následujícího plánu:

  • směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz),
  • papír – středa (týdenní svoz),
  • plast – úterý (týdenní svoz),
  • sklo – 11. 1., 22. 2., 6. 4., 17. 5., 28. 6., 2. 8., 20. 9., 1. 11. a 13. 12. 2021

Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci svozu v náhradním termínu. Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději v den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke komunikaci a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.

Nádoby na kovový odpad

V květnu roku 2019 byly po našem městě rozmístěny celkem 4 ks nádob pro sběr drobného kovového odpadu. V následujících měsících byly rozšířeny o další nádoby na celkový počet 21 kusů. Tyto nádoby jsou umístěny na sběrných místech na ulicích: Neumannova (1 nádoba), Komenského (4 nádoby), Petra Jilemnického (3 nádoby), Plotní (1 nádoba), Opletalova (1 nádoba), Družstevní (3 nádoby), Sadová (2 nádoby), Osvobození (1 nádoba), Blažkova (1 nádoba), Tererova (1 nádoba), Fibichova (2 nádoby) a Mírová (1 nádoba).

Do těchto nádob je možné vhazovat plechovky od potravin a nápojů, hliníkové tácky, alobal a ostatní kovové předměty z domácnosti. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami, tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení atp.). Tyto kontejnery jsou vyváženy dle naplněnosti.

Ostatní kovový odpad je možné i nadále odevzdat do Sběrového dvora společnosti GAMA J+P v provozní hodiny.

Nádoby na oleje a tuky

Od 1. 1. 2020 je pro obce povinnost třídit jedlé oleje a tuky. Na podzim téhož roku bylo v Adamově rozmístěno 14 nádob na oleje a tuky na těchto ulicích: Ronovská, Neumannova, Opletalova, Tererova, Družstevní, P. Jilemnického (2 nádoby), Fibichova, Sadová, Komenského (2 nádoby), Osvobození, Pod Horkou a Plotní.

Do kontejnerů je možné v PET lahvích a dalších uzavřených plastových nádobách odkládat pouze použité tuky a oleje z domácností. Nepatří do nich technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a další kapaliny. Nádoby o obsahu 240 litrů jsou opatřeny zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Při jejich vývozu je obsah překládán a předáván k ekologické likvidaci a recyklaci. Tyto kontejnery jsou vyváženy dle naplněnosti.

Nádoby na plast

Do žlutých kontejnerů patří sešlápnuté PET láhve od nápojů, prázdné obaly od pracích, čistících a kosmetických přípravků, sáčky, fólie, igelitové tašky, čisté kelímky od jogurtů, mléčných výrobků, obaly od CD disků a další výrobky z plastů, pěnový polystyrén v menších kusech. Dále také nápojové kartony (tetrapakové obaly) tj. krabice od mléka,

mléčných výrobků, džusů, vína.

Naopak sem nepatří novodurové trubky, podlahové krytiny (PVC, linoleum), fólie z bazénů, stavební plasty, bakelit, guma, mastné obaly se zbytky potravin nebo čistících přípravků, obaly od chemikálií, barev a jiných nebezpečných látek.

Nádoby na papír

Modré nádoby na papír pojmou noviny, časopisy, kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, brožury, obálky s fóliovými okýnky, bublinové obálky bez plastového vnitřku, kartony, rozložené papírové krabice, lepenku, čisté papírové obaly (např. Sáčky).

Vhazovat se sem nesmí mokrý, mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskovaný papír, použité dětské plenky a hygienické potřeby.

Zelené a bílé nádoby na sklo

Dle barvy skla patří do jednotlivých nádob láhve od alkoholických i nealkoholických nápojů, sklenice od kečupů, marmelád, zavařenin, přesnídávek, skleněné střepy – tabulové sklo z oken a dveří.

Do nádob na sklo nepatří keramika, porcelán, autosklo, drátované sklo, zlacená a pokovovaná skla, zrcadla, obrazovky, zářivky a výbojky.

Sběrný dvůr

Sběrný dvůr je místo, kde mohou občané odevzdat odpady, které nepatří do běžných kontejnerů a popelnic. S výjimkou stavební suti je odkládání odpadů pro občany města Adamova bezplatné. Při dovozu odpadů na sběrný dvůr je nutné kontaktovat obsluhu tohoto zařízení a řídit se jejími pokyny.

Na sběrný dvůr se mohou odvážet především objemné odpady, nebezpečné odpady, kovy, bioodpad, elektrospotřebiče, elektrotechnika a stavební suť. Sběrný dvůr je místem zpětného odběru použitých elektrozařízení.

Provozovatel sběrného dvoru je GAMA J+P, společnost s ručením omezeným, Kolonie 302, 679 04 Adamov (tel.: 516 446 440).

Sběrné boxy

Město Adamov se rozhodlo usnadnit občanům třídění vysloužilých menších elektrozařízení, baterií, cartridgí a tonerů uložením do určených nádob. Pro menší elektrozařízení a baterie jsou k dispozici menší boxy na MÚ Adamov, Pod Horkou 2, u prodejny potravin v Domě služeb, Družstevní 1 a 3 červené kontejnery na ulici Družstevní, Komenského

a Petra Jilemnického.

Pro použité cartridge a tonery jsou k dispozici 2 sběrné boxy na MÚ Adamov, Pod Horkou 2 a v Městském klubu mládeže, Družstevní 1.

Nádoby na bioodpad

Hnědé plastové nádoby, které jsou rozmístěny především v sídlištní zástavbě slouží pro ukládání organický odpad, který je nejlépe využíván při kompostování.

Mimo to můžete také použít 2 velkoobjemové kontejnery či dřevěnou kóji, která je umístěna na mezideponii v lokalitě Kolonie.

Kam s ním

Na následujících řádcích jsme pro vás vybrali několik věcí, u kterých může být výběr správné nádoby opravdu oříšek:

CD, DVD a kazety – v malém množství můžou do komunálu, ve větším na sběrný dvůr.

Použité kapesníky – do komunálu, je to infekční materiál, stejně jako roušky.

Kelímek od kávy/limonády – papírový má uvnitř vrstvu plastu, nelze ho recyklovat. Patří do komunálu. Celoplastové kelímky samozřejmě dejte do plastu.

Mast – pokud jste ji vypotřebovali, obal nemusíte vracet do lékárny, hoďte ho do komunálu.

Nádobí od jídla s sebou – plastové nádobí, které lze umýt, je možné (bez zbytků jídla a mastnoty) dát do plastu; polystyrenové do komunálu.

Porcelán – do komunálu.

Plato od vajíček – dříve patřilo do komunálu, mnohokrát recyklovaný papír už nešel znovu použít. Díky novým postupům lze od loňského roku třídit do papíru. Stejně tak ruličku od toaletního papíru.

Pleny jednorázové – do komunálu.

Prezervativy – do komunálu.

Prostředky na hubení hmyzu – v tomto případě se řiďte pokyny na obale. Většinou však patří do nebezpečného odpadu.

Prosíme občany, aby nádoby na tříděný odpad využívali v co největší možné míře. Obaly sešlapávali a krabice rozebírali. V případě potřeby mohou být nádoby umístěny na další sběrná místa.

Děkujeme všem, kteří tříděním pomáhají naší planetě.

Více informací o možnostech třídění odpadu naleznete na webu: www.jaktridit.cz.

Odbor správy majetku města

  • Odpadové hospodářství
  • Odpadové hospodářství
  • Odpadové hospodářství
  • Odpadové hospodářství


Sdílet článek