Odstranění nebo ořez dřevin

Společnost E-ON žádá vlastníky či uživatele nemovitostí (pozemků) o odstranění nebo ořez dřevin ohrožujících bezpečný a spolehlivý provoz elektrického distribučního zařízení. Odstranění a ořez dřevin proveďte prosím v termínu do 15 dnů od tohoto upozornění. Uplyne-li uvedená lhůta marně, společnost E-ON oznamuje, že zaměstnanci společnosti nebo zmocněný Zhotovitel vstoupí následně na dotčené nemovitosti (pozemky) a provedou odstranění a ořez dřevin vlastními prostředky. Užitková dřevní hmota bude ponechána na místě k dalšímu využití vlastníkem či uživatelem nemovitosti (pozemku), vzniklý klest a zbytky po těžbě budou zlikvidovány zaměstnanci společnosti. Za nesplnění zákonných povinností majitelů či uživatelů nemovitostí ořezat popř. odstranit stromoví a jiné porosty ohrožující bezpečný a spolehlivý provoz distribučních zařízení může příslušné vlastníky či uživatele, formou sankcí, postihnout Energetický regulační úřad. Bližší informace získáte na telefonním čísle 603 418 123.Sdílet článek