Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl – ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky.

V sobotu 5. března pořádal KČT Malá Haná z Velkých Opatovic turistický pochod a cyklojízdu "Adamovské vyhlídky".

My, adamovští turisté, jsme se tohoto pochodu také zúčastnili. Start byl v restauraci Hradní. Zvolili jsme trasu 12 km, která vedla přes Alexandrovu rozhlednu. Někteří na rozhlednu vystoupali, my jsme si trasu neplánovaně prodloužili. Cesta, která se nazývá Šutrovaná, nás přivedla na okraj Babic a k propasti Malá Macocha. Je to bývalý opuštěný důl na železnou rudu z přelomu 18. a 19. století. Po zasypání zde zůstaly tři závrty o hloubce 8 metrů.

Došli jsme k rozcestí Na Újezdě a pokračovali po žluté značce údolím Vaječníku. Míjeli jsme jeskyni Na Vaječníku a sestupovali dolů. Na pravé straně se tyčila vysoká skalní stěna se zbytky hradu Hrádek u Babic. Modrá značka nás vedla NS Josefovské údolí kolem jeskyně Jáchymka zpět do Adamova. Během celého pochodu jsme procházeli rozmanitou přírodou. Kolem rozhledny ležel na cestě sněhový poprašek, v příkrém údolí jsme zdolávali kluzké kameny. Kolem Křtinského potoka bylo mnoho vyvrácených stromů, některé byly odklizené, napadaly ale další. Viděli jsme kvetoucí lýkovec a podléšky.

Zúčastnilo se 22 turistů, z toho 1 host a 4 děti. Absolvovali jsme několik tras, někteří ušli 10 km, jiní 12 km a ti nejstatečnější 16 km.

Vedla M. Tejkalová

  • Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky
  • Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky
  • Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky
  • Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky
  • Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky
  • Ohlédnutí za vycházkou Adamovské vyhlídky