Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava

Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl – ohlédnutí za Vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava.

V sobotu 14. května jsme se vypravili na vycházku chráněným územím Přírodního parku Bobrava. Rozkládá se kolem středního toku stejnojmenné říčky. Je to pravostranný přítok řeky Svratky. Délka toku činí 35,2 km. Název řeky pochází od někdejšího výskytu bobrů v této lokalitě. Svůj tok končí soutokem se Svratkou v Popicích u Rajhradu.

Podél této říčky se nachází několik starých mlýnů, zmínka o jednom z nich pochází již z roku 1348. My jsme procházeli okolo Radostického, Spáleného, Šafránkova, Anenského a Nového. Kolem říčky jsou mokřady, louky a smíšené lesy, které svědčí mnoha ptákům. Jejich zpěv jsme poslouchali během celé vycházky.

V polovině cesty jsme si udělali menší přestávku a chtěli využít občerstvení "Na ztracence", bohužel bylo zavřeno. Několik turistů zde ukončilo svou vycházku a odjeli autobusem směr Brno. Ostatní pokračovali v trase a u "Makové panenky" jsme si udělali pauzu. Potom jsme procházeli kolem jednoho z největších kamenolomů v České republice, došli jsme k Základnímu nivelačnímu bodu ČR, kterých je na našem území celkem 12. Kolem mostu nedokončené Hitlerovy dálnice jsme došli až do Želešic.

Údolím vede společná turistická i cyklistická stezka, což při sobotním provozu byl celkem problém.

Šli jsme za pěkného slunečného počasí, zúčastnilo se 18 turistů, z toho jeden host.

Po 13 km jsme se odměnili v cukrárně, vedla Irča Antoszewska.

  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava
  • Ohlédnutí za vycházkou chráněným územím Přírodního parku Bobrava