Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů

Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl KČT – ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů.

Ve středu 17. dubna 2024 jsme se vypravili na vycházku po NS Chvála stromů, která byla otevřená v loňském roce. My jsme si zvolili směr z arboreta Křtiny do městyse Křtiny. Naučná stezka je osázená nejen tuzemskými, ale i exotickými dřevinami.

Cesta je lemovaná lavičkami a naučnými tabulemi, stromy jsou opatřeny informačními visačkami. Turisty čeká třináct zastavení. Ta jsou věnovaná jednotlivým rodům dřevin, a to bříze, habru, jasanu, dubu, javoru, jedli, smrku, jeřábu, lípě, buku, borovici, modřínu a směsi exot. Výsadba stromů na jednotlivých zastaveních byla zahájena na jaře roku 2008. Návštěvník se například dozví, jaké vlastnosti má dřevo stromu, který má před sebou, k čemu se hodí listí či plody nebo jak dané dřevo využívali naši předkové.

Na trase se vyskytla malá překážka v podobě spadlého stromu, tu jsme ale zdárně překonali. Krátkou zastávku jsme si udělali nad Přírodní památkou Křtinský lom, kde se nachází mokřady a vzácné druhy rostlin.

V cíli v hostinci U Farlíků jsme se občerstvili.

Za pěkného počasí jsme ušli 4 km, zúčastnilo se 20 turistů, z toho jeden host. Připravila, vedla a zapsala Irča Antoszewska

  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů
  • Ohlédnutí za vycházkou Chvála stromů