Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice

Dne 16. února 2019 již tradičně uspořádal Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl KČT vycházku do arboreta v Řícmanicích.

Na dnu otevřených dveří proběhlo oficiální zahájení oslav 100. výročí založení Lesnické a dřevařské fakulty a dále se slavilo 50. výročí založení arboreta. Základem se stala zrušená lesní školka a velký lesní palouk, který byl ve 30. letech minulého století osázen cizokrajnými dřevinami. Nachází se jich zde více než 100 druhů, stále jsou vysazovány nové. U vchodu stojí 6 m vysoký památník Stromy, který byl vybudován před druhou světovou válkou. Památník Stromy vzdává hold stromům a lesu, jsou na něm vypsaná rčení a lidové moudrosti o lese 20 národů světa v originálním jazyce i českém překladu. Stavbu navrhl profesor Josef Opletal. Mezi jehličnany z celého světa nás provedli odborní pracovníci Mendelovy univerzity v Brně, kterým arboretum slouží jako výzkumná stanice.

Někteří naši turisté využili nabídky polní kuchyně, jiní si poslechli vystoupení trubačů.

Dne otevřených dveří se zúčastnilo velké množství zájemců, přilákalo je jistě i předjarní počasí.

Z Adamova nás bylo 19, z toho 4 hosté.

Ušli jsme 5 nebo 10 km, vedla Marie Tejkalová.

  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice
  • Ohlédnutí za vycházkou Den otevřených dveří v arboretu Řícmanice


Sdílet článek