Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn

V sobotu 20. května 2023 jsme se za krásného slunečného počasí vydali na prohlídku nově upravené zahrady u hradu Pernštejn.

Z železniční zastávky Věžná jsme došli za mírného stoupání do vesnice stejného názvu.

Procházeli jsme mezi loukami a lesy k Mariině vyhlídce, ze které byl krásný výhled na hrad Pernštejn.

Pozvolna jsme sešli na druhé nádvoří hradu. Zahrada je přístupná ze třetího nádvoří, nachází se ve velmi netradičním horském svahu, prohlídka je vzhledem k terénu fyzicky náročná.

Po zakoupení vstupenek do zahrady se scházelo po terasovitém terénu pěšinkami lemovanými ovocnými stromy a keři. Na terasách jsou vystavěny drobné stavby např. čínský pavilon, paraple, poustevna, obelisk. Zahrada je vyzdobena různými sochami, nachází se zde také jezírko s fontánou a rybkami.

Po prohlídce jsme pokračovali do Nedvědice okolo výstavných vil a památné lípy vysázené v r. 1918.
Vycházky se zúčastnilo 23 turistů, ušli jsme 10 km.

Naplánovala, vedla a zapsala Draha Nesnídalová.

 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn
 • Ohlédnutí za vycházkou do Vrchnostenské zahrady hradu Pernštejn