Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice

Sobotní vycházka dne 26. 10. 2019 vedla z Moravských Bránic do Dolních Kounic.

Po mírném stoupání mezi vinicemi jsme došli ke kapli sv. Antonína. Původní stavba byla postavena v 17. století, o sto let později byla nahrazena současnou barokní. Část barokního vybavení kaple byla ukradena v 90. letech 20. stol. Kaple je pro veřejnost nepřístupná. Z Dolních Kounic vede ke kapli křížová cesta z 2. poloviny 18. století. Je tvořena čtrnácti drobnými výklenkovými kapličkami. Jejich litinové prvky pocházejí z konce 19. století a byly zhotoveny v blanenských železárnách. Spolu s kaplí svatého Antonína je křížová cesta chráněna jako nemovitá kulturní památka České republiky.

Další naše kroky vedly do Dolních Kounic k troskám kláštera premonstrátek Rosa coeli, který založil Vilém z Pulína roku 1181. Z rozlehlého kláštera se dochovalo pouze jeho torzo. Kostel pochází pravděpodobně ze 13. století a byl postaven v románském slohu. Byl součástí bývalého kláštera Rosa Coeli, který roku 1527 zanikl. Během husitských válek byl vypálen. Několikrát změnil majitele a roku 1703 vyhořel. V Dolních Kounicích se nachází mnoho zajímavých památek, my jsme si ještě stihli prohlédnout kostel sv. Petra a Pavla, synagogu a bývalé židovské ghetto.

Za pěkného počasí jsme pod vedením Irči ušli 9 km, účastnilo se 24 členů, z toho 2 zahraniční hosté.

  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice
  • Ohlédnutí za vycházkou Dolní Kounice