Ohlédnutí za vycházkou Královničky, starobylý svátek letnic Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT

Na neděli 9. června jsme si naplánovali vycházku do obce Březské. Nasedli jsme do vlaku směr Níhov. Po značených i neznačených cestách jsme prošli obcí Níhov, okolo rybníků a u Níhovského rybníka jsme se občerstvili v kiosku.

Další cesta vedla lesem a dále přes kopec až do obce Březské. Hlavní bod vycházky - Královničky. Královničky za zpěvu procházejí vesnicí, jsou uspořádány v průvodu po dvojicích za sebou. Průvod vede král, dívka s okrášleným březovým stromkem (májkem), za ní jde družina s královnou uprostřed. U jednotlivých usedlostí král průvod zastavuje, dívky navštěvují domácnosti, přinášejí požehnané čerstvé zelené výhonky jako symbol omládlé přírody a příslib zdraví, síly a prosperity. Koledují a jsou za to odměňovány. Na několika místech ve vsi dívky provádí obřadní tance se zpěvy. Obchůzka a taneční obřad králek probíhá bez doprovodu muziky, zaznívá pouze zpěv. Muzika se zapojuje až po obchůzce. Slaví se Letnice, což je svátek slavený 50 dnů po Velikonocích.

Škoda, že jsme nemohli pobýt déle, protože k tanci a pohodě hrála cimbálova skupina Majerán. Dále naše kroky směřovaly okolo železniční trati a lesem do Vlkova.

Nádherné počasí zaručuje pěknou vycházku, zúčastnilo se 8 turistek a 2 hosté.

Pod vedením Irči Antoszewské jsme ušli 8 km.

  • Ohlédnutí za vycházkou Královničky, starobylý svátek letnic Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Královničky, starobylý svátek letnic Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Královničky, starobylý svátek letnic Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT


Sdílet článek