Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence

SPARTAK ADAMOV, z.s., turistický oddíl KČT – ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence.

Dne 2. 7. 2022 pořádali turisté Spartaku Adamov další poznávací vycházku krásnými meandry říčky Rokytné. Jako nástupní místo jsme zvolili Ivančické Budkovice, které se vypínají nad říčkou. Neopomenuli jsme shlédnout zdejší zajímavost, krásný vyřezávaný zvěrokruh umístěný volně na louce, kde si každý našel své znamení. Po sestoupení do údolí jsme pokračovali po modré TZ podél říčky směrem na vesnici Rokytnou. Cestou jsme míjeli místní přírodní zajímavosti, včetně malého vodopádu, který vytvořila stékající voda z okolních svahů.

Po krátkém výstupu do Rokytné se nám otevřel pohled na svahy slepenců, které tvoří zpevněný ekvivalent štěrků se zaoblenými valouny. Tyto přírodní útvary jsou začleněny mezi národní přírodní rezervace. Obec je položena na ostrohu říčky Rokytná, která se zde stáčí směrem na Moravský Krumlov.

Další cesta pokračovala údolím, stále po modré TZ. Po ní jsme došli až pod zámek v Moravském Krumlově a do centra města, které má kromě zámku mnohé pamětihodnosti. Město utrpělo v dlouhé historii mnohé rány, od řádění cizích vojsk, zničujících požárů až po nálet RA v květnu 1945, který zničil velkou část historických domů. Mezi zachovalé památky patří i kaple sv.Floriána, která se vypíná nad městem, část parkánového opevnění s baštou a hrobka rodu Lichtenštejnů, kteří se zasloužili o rozvoj města. Pří prohlídce někteří stihli i návštěvu slavné Slovanské epopeje.

Za pěkného počasí jsme ušli asi 8 km, zúčastnilo se 15 turistů, z toho dva hosté.

Zapsal a vedl ing. Jiří Jachan.

 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence
 • Ohlédnutí za vycházkou na Krumlovsko-rokytenské slepence