Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko

Spartak Adamov,z.s., turistický oddíl – ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko.

V sobotu 5. února jsme uskutečnili vycházku z Rajhradu do Opatovic.

Naše cesta vedla po NS Rajhradsko.

Zahájili jsme v Rajhradě u benediktinského kláštera, který je nejstarším klášterem na Moravě. Byl založen v roce 1048, v baroku byl přestavěn dle návrhu slavného architekta Jana Santiniho Aichla. Klášter proslul svou knihovnou. V roce 2005 byl v klášteře otevřen Památník písemnictví na Moravě, v areálu kláštera sídlí také Farní centrum Rajhrad, které pořádá množství výstav a koncertů.

Pohodlnou cestou jsme došli k Opatovickým rybníkům. Ty se rozkládají na jihozápadním okraji obce Opatovice. Napájí je potok Dunávka. Jedná se celkem o tři samostatné vodní plochy, které slouží sportovnímu rybolovu a k vycházkám. Pokračovali jsme kolem smírčích kamenů ze 17. století, které připomínají tragickou událost, kdy se kvůli nevěrné lásce zastřelili tři lidé. Z původních tří křížů se dochovaly pouze dva a byly prohlášeny kulturní památkou.
Naši akci jsme ukončili v místní restauraci Kobra.

Pro 17 členů a 2 děti necelých 8 km trasy připravila a vedla Irča Antoszewska.

  • Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko
  • Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko
  • Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko
  • Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko
  • Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko
  • Ohlédnutí za vycházkou NS Rajhradsko