Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky

Spartak Adamov, z. s., turistický oddíl – ohlédnutí za vycházkou „POCTA VODĚ“ – OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY.

V sobotu 16. dubna jsme se zúčastnili akce „ POCTA VODĚ“ – OTVÍRÁNÍ STUDÁNKY, kterou pořádal KČT 1. brněnská Brno.

Jedna naše skupina vystoupala nad školu na Ptačině a v Útěchově se přidala k brněnským turistům, další skupinka zvolila částečnou dopravu autobusem. Někteří dojeli do Ořešína autem. Pohodlnou cestou jsme došli ke studánce, kde již bylo shromážděno mnoho turistů.

V r. 1999 při budování silničky v horní části údolí Rakovec byl podchycen pramen vody, na kterém byla v r. 2002 vybudována lesní studánka.

Nápis na ní NADEVŠE JE VODA má připomenout význam vody pro život člověka. Výrok, psaný v originále i v českém překladu, je převzat z Olympijských zpěvů starořeckého básníka Pindara.

Akce byla zahájena písní "Znám křišťálovou studánku" na slova J. V. Sládka, potom paní Velanová z Brna pohovořila o otvírání studánek, kdy lidé podle dávné tradice vítali jaro. Vyčištěním studánek tak ukončili nadvládu zimy. Potom byla studánka symbolicky odemčena a na závěr jsme si poslechli píseň od Jiřího Pavlici Modlidba za vodu.

Lesní cestou jsme se vrátili do Útěchova, navštívili jsme místní zahradnictví a vrátili se na Ptačinu. Někteří naši členové zvolili trasu přes Mokrou Horu a Brno autobusem.

Počasí bylo jarní, chvilku svítilo sluníčko, foukal vítr a honily se mraky. Vycházka se všem líbila, cesta okolními lesy byla příjemná.

Zúčastnilo se 20 turistů, účastníci z Horky ušli 15 km, my z Ptačiny 11 nebo 6 km. Vedla Marie Tejkalová a Irena Antoszewska.

  • Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky
  • Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky
  • Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky
  • Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky
  • Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky
  • Ohlédnutí za vycházkou Otvírání studánky