Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno

V sobotu 26. ledna 2019 se adamovští turisté vydali na vycházku po Brně, kterou pořádal Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl KČT. Trasa vedla ze Žlutého kopce na Petrov. Začínali jsme prohlídkou vil na Barvičově ulici.

Vlastní vila architekta Kumpošta byla postavena ve dvacátých letech 20. století. Je stále v majetku rodiny a byla zapsána jako kulturní památka. Za mírného sněžení jsme došli ke skále Helgoland. Stáří této načervenalé skály

ze slepencové horniny je odhadováno na 400–500 milionů let. Pokračovali jsme kolem Památníku Jiřího Mahena, který byl v tomto domě zřízen roku 1992 na základě odkazu paní Karly Mahenové, vdově po Jiřím Mahenovi.

Básník a novinář v tomto domě žil až do své smrti roku 1939. V domě se nachází zachovaná pracovna, expozice o vývoji Městské knihovny a také pobočka Knihovny Jiřího Mahena. Dům se v současné době opravuje. Na úbočí Špilberku jsme se zastavili u pravoslavného chrámu sv. Václava. Byl vysvěcen v roce 1931, v 90. letech byla přistavěna zvonice se zvonkohrou a roku 2003 byla provedena celková rekonstrukce, při níž byla pozlacena kupole. Vystoupali jsme na kopec, kde se nachází gotický hrad Špilberk. Rozlehlý hradní komplex ze 13. stol. je bývalá vojenská pevnost, později trestnice pro nejtěžší zločince a politické vězně. Z hradeb je překrásný výhled na Brno a i při nepřízni počasí to byl kouzelný zážitek. Na nádvoří hradu jsme si poslechli zvonkohru, která má 15 zvonů. Dále jsme pokračovali na Petrov do katedrály sv. Petra a Pavla. Počátky sahají do 11.–12. století, věže vznikly až při přestavbě v roce 1909.

Vycházky se zúčastnilo 17 turistů, vedla Draha Nesnídalová.

  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno
  • Ohlédnutí za vycházkou Poznáváme Brno


Sdílet článek