Ohlédnutí za vycházkou

Spartak Adamov, z.s., turistický oddíl – ohlédnutí za vycházkou První jarní výšlap Jihomoravské oblasti KČT.

V neděli 3. dubna pořádal Klub českých turistů Hodonín u příležitosti 100. výročí založení turistického odboru v Hodoníně 65. ročník Prvního jarního výšlapu Jihomoravské oblasti KČT, kterým každoročně společně zahajujeme další turistickou sezónu v našem kraji. Pochod byl pořádán ve spolupráci s Jihomoravskou oblastí KČT a Městem Hodonín.

My, adamovští turisté, jsme se této akce také zúčastnili. V Hodoníně před radnicí na Masarykově náměstí proběhlo slavnostní zahájení. Někteří naši členové vystoupali na radniční věž a potom jsme autobusem odjeli na Slovanské hradiště v Mikulčicích. Jedná se o jedno z nejvýznamnějších archeologických nalezišť z doby velkomoravské. Lokalita je chráněna jako národní kulturní památka.

Po prohlídce jsme Mikulčickým luhem pěšky došli k nové lávce přes řeku Moravu a přešli jsme na území Slovenska do Kopčan ke kostelíku svaté Margity Antiochijské z roku 1147. Je to jediná dodnes stojící architektonická památka pocházející z doby Velké Moravy. Potom jsme navštívili císařský a královský hřebčín v Kopčanech, který založil roku 1736 manžel Marie Terezie, František Štěpán Lotrinský.

Po komentované prohlídce jsme se pohodlnou cestou vrátili na hradisko a autobusem dojeli k vlaku na Brno.

Počasí nám příliš nepřálo, byla zima a foukal vítr.

Přesto se zúčastnilo 15 turistů, ušli jsme 11 km, vedl Tonda Procházka, který se také podílel na organizaci této akce.

 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou
 • Ohlédnutí za vycházkou