Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT

V sobotu 7. března jsme v Zastávce u Brna zahájili vycházku, která vedla Mikroregionem Kahan. Patří sem např. Babice u Rosic, Zastávka a Zbýšov.

Je to svazek obcí, který vznikl v roce 2000. Hornická činnost výrazně ovlivnila život zdejších obyvatel.

Do zastavení těžby v roce 1992 se zde rozkládal rosicko-oslavanský uhelný revír. Patřil k nejmenším v České republice, zato černé uhlí, které se zde těžilo, bylo nejkvalitnější. Slávu hornictví dnes připomínají areály zaniklých dolů, haldy, zachovalé těžní věže, expozice Muzea průmyslových železnic ve Zbýšově a hornictví v Oslavanech.

Ze Zastávky jsme po modré značce pokračovali okrajem Babic u Rosic a došli jsme do Zbýšova. Zde se nacházel nejhlubší důl na těžbu černého uhlí ve střední Evropě s hloubkou 1550 m. Pokračovali jsme kolem říčky Balinky, kterou jsme museli přeskočit a také přebrodit.

Došli jsme do Oslavan, kde byl ve 13. století založen nejstarší ženský klášter na Moravě. V 16. století byl přestavěn na zámek. V době druhé světové války prostory zámku využívala německá armáda, po válce byl zámek zabaven československým státem. V roce 1992 přešel zámek pod město Oslavany.

Podařilo se ho dostat do státního programu záchrany architektonického dědictví a stále zde probíhá rekonstrukce. Nachází se zde Městský zámecký pivovar a restaurace, muzeum hasičské, hornictví a energetiky.

Do roku 1993 v Oslavanech pracovala uhelná Elektrárna Oslavany.

Počasí nám přálo, zúčastnilo se 14 turistů, ušli jsme 12 km, vedli manželé Němcovi a Marie Tejkalová.

  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT
  • Ohlédnutí za vycházkou Ze Zastávky do Oslavan Spartaku Adamov, z.s., turistického oddílu KČT


Sdílet článek