Okresní stomatologická komora informuje

Rozhodnutí Představenstva OSK Blansko ze dne 16. 3. 2020 o dočasném přerušení organizované zubní LSPP je prozatím v platnosti.

Problematiku LSPP projednávalo Představenstvo OSK Blansko dne 29. 4. 2020. Vzhledem k současné situaci se dá předpokládat, že od 25. 5. 2020 dojde k celkovému uvolnění nouzového stavu. V současné době podle našich statistik pracuje na plný provoz pouze okolo 50 % zubních ordinací na okrese Blansko, ostatní jsou v nouzovém režimu (pouze objednaní pacienti, preventivní prohlídky, bolestiví pacienti). 45–50% lékařů a lékařek je ve věkové kategorii 60 let a výše, nejsme schopni, ani ochotni je nutit ordinace otevřít.

Vzhledem k tomu, že nejsme schopni odhadnout množství pacientů, kteří by zubní LSPP navštívili, nejsme asi ani schopni odhadnout, jak bychom dodržovali hygienický režim provozu (omezit shlukování pacientů v čekárně, objednání na čas, celková desinfekce a prodloužené větrání ordinace). Rozpisy LSPP schvaluje i sněm OSK, který se s největší pravděpodobností v jarním termínu nebude konat.

Závěr z jednání Představenstva OSK: pokud nedojde k časovým posunům v organizaci nouzového stavu, bude zubní LSPP zahájena od 1. 7. 2020, o čemž bude informován odbor zdravotnictví JmKÚ Brno, MěÚ Boskovice i MěÚ Blansko.

Za OSK Blansko dr. Kraml

  • Okresní stomatologická komora informuje