OMEZENÍ PROVOZU V UL. DVOŘÁKOVA PO DOBU REKONSTRUKCE MŠ JILEMNICKÉHO

Vážení spoluobčané, od roku 2018 se připravuje stavební zakázka „Rozšíření kapacity MŠ Jilemnického v Adamově“. Práce na stavbě začnou od úterý 14.4.2020 s předpokládaným ukončením v měsíci říjnu.

Byť se předpokládá primárně dopravní obslužnost stavby z ulice Petra Jilemnického, dočasně zasáhne i ulici Dvořákova. A to především při odstranění a vybudování nového přístupu z horní strany do školky. Pro tuto část stavby bude jezdit ulicí Dvořákova stavební technika.

Proto Vás zdvořile žádáme, abyste svá osobní vozidla parkovali na levé straně ulice podél bytových domů a umožnili tím průjezd stavební techniky.

V průběhu této části stavebních prací budete rušeni zvýšenou hlučností a prašností nebo naopak blátem v případě dlouhodobějších dešťů.

Dá se očekávat, že některé práce budou probíhat i o víkendech tak, aby se celkový čas stavební realizace zkrátil a aby se celá ulice mohla vrátit co nejdříve do běžného způsobu života.

Pro zdárný průběh to bude chtít od Vás všech spoustu trpělivosti a tolerance. Rovněž Vás žádáme, abyste dodržovali zásady bezpečnosti a dbali případných pokynů zaměstnanců realizační firmy ZIPP Brno s.r.o.

Děkujeme moc za Vaši trpělivost, toleranci a pochopení.

Pro informace o aktuálním stavu a plánu na nejbližší období lze získat na následujících kontaktech:

  • Bc. Roman Pilát, MBA, starosta
  • Ing. René Adámek, vedoucí odboru správy majetku města
  • OMEZENÍ PROVOZU V UL. DVOŘÁKOVA PO DOBU REKONSTRUKCE MŠ JILEMNICKÉHO