Opatření obecné povahy při nedostatku vody

Městský úřad Blansko, odbor životního prostředí, jako vodoprávní úřad s platností od 24. 7. 2018 do odvolání podle ustanovení § 109 odst. 1 vodního zákona a v souladu s § 115a vodního zákona zakazuje odběr povrchových vod z vodních toků v celém správním území ORP Blansko, a to pro účely mytí aut, zalévání hřišť, trávníků, napouštění nádrží a bazénů.Přiložené soubory

  • Opatření obecné povahy při nedostatku vody


Sdílet článek