Oprava Hřbitovní brány na Starém hřbitově v Adamově

Oprava proběhne v souladu s restaurátorským záměrem – návrhem na restaurování s názvem Hřbitovní brána v Adamově.

Restaurátorský záměr v roce 2020 vypracoval Mgr. A. Josef Petr, Jinačovice 239, 664 34 Kuřim, licence MK ČR č. 4127/99.

V roce 2021 proběhne fyzická realizace. Vlastní restaurátorský zásah bude zaměřen především na vyřešení problémů s dožitou hmotou spodních částí svislých konstrukcí ostění portálu, včetně zcela korozí napadených svislých konvexně prolomených částí až po první dekoraci krabu. Budou vyhotoveny kopie těchto dožitých částí z přírodního pískovce z lokality Podhorní Újezd u Hořic v Podkrkonoší. Tyto budou vyhotoveny kamenickým způsobem – tesáním do kamene. Narušené segmenty budou uvolněny, horní část portálu – vždy jedna strana podepřena výdřevou a bude vyměněna celá jedna strana dožité pískovcové části za novou. Po té bude výdřeva obrácena a bude postupováno stejně. Při té příležitosti bude provedeno pročištění ložné základové spáry.

Realizaci tohoto projektu podpořilo Ministerstvo kultury.Přiložené soubory

  • Oprava Hřbitovní brány na Starém hřbitově v Adamově


Sdílet článek

Rychlé odkazy

Nejbližší události
  • ZÁJEZD DO BLANENSKÉHO KINA NA FILM: PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI

  • PŘEDVÁNOČNÍ MEDOVÉ ZASTAVENÍ

  • Hokej muži: Spartak Adamov - TJ Sokol Rájec-Jestřebí

  • III. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 2021 - 12. PROSINCE 2021

  • KONCERT CIMBÁLOVÉ KAPELY "MAJERÁN"

  • Hokej muži: Tatran Hrušky - Spartak Adamov

  • IV. ADVENTNÍ ZASTAVENÍ 2021 - 19. PROSINCE 2021

  • POJĎTE S NÁMI ZA POHÁDKOU: VÁNOČNÍ POHÁDKA
Kalendář všech akcí
Mobilní Rozhlas Adamov
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK