Oprava komunikace – Údolní – středový pás garážového bloku

Aktualizace ke dni 8.12.2020.

Aktualizace ke dni 8.12.2020

Na základě postupu stavebních prací byl stanoven další harmonogram navazujících etap činností spojených s opravou středového pásu na ulici Údolní.

Oznamujeme touto cestou znepřístupnění dalších garáží v níže uvedeném rozsahu:

Od čtvrtku 10.12.2020 bude znepřístupněn celý garážovací blok na ulici Údolní, a to již od úseku konce asfaltové příjezdové komunikace.

Od pondělí 14.12.2020 bude postupně umožňován nájezd do jednotlivých garáží, a to od zadního úseku směrem k výjezdu z garážového bloku. Od středy 16.12.2020 bude přístup do všech garáží bez omezení, a to za předpokladu příznivých klimatických podmínek.

Aktualizace ke dni 2.12.2020

Na základě postupu stavebních prací byl stanoven další harmonogram navazujících etap činností spojených s opravou středového pásu na ulici Údolní.

Oznamujeme touto cestou znepřístupnění dalších garáží v níže uvedeném rozsahu:

Vzhledem k rychlejšímu postupu prací se posouvá termín u této etapy již na čtvrtek 3.12.2020.

Od čtvrtku 3.12.2020 budou práce pokračovat na další etapě a nebudou přístupné garáže č. 521 – 645 včetně na pravé straně a č. 483 – 642 včetně na levé straně garážového bloku.

Od neděle 6.12.2020 budou práce pokračovat na další etapě a nebudou přístupné garáže č. 517 – 509 včetně na pravé straně a č. 479 – 471 včetně na levé straně garážového bloku.

Aktualizace ke dni 26.11.2020

Na základě postupu stavebních prací byl stanoven další harmonogram navazujících etap činností spojených s opravou středového pásu na ulici Údolní.

Oznamujeme touto cestou znepřístupnění dalších garáží v níže uvedeném rozsahu:

Od úterý 30.11.2020 budou práce pokračovat a nebudou přístupné garáže č. 648 – 522 včetně na pravé straně a č. 490 – 484 včetně na levé straně garážového bloku.

Od soboty 5.12.2020 budou práce pokračovat a nebudou přístupné garáže č. 521 – 645 včetně na pravé straně a č. 483 – 642 včetně na levé straně garážového bloku.

Původní text

Jedná se o stavební práce na opravě povrchu garážového bloku na ulici Údolní. Bude revitalizován středový pás v celkové šířce 4300 mm včetně spodních vrstev komunikace. Komunikace bude lemována tzv. přejezdovými obrubníky šíře 150 mm na obou stranách. Do stěrkového lože bude uložena betonová dlažba propouštějící dešťové srážky (tzv. hydroset) tl. 80 mm.

Stavební práce budou zahájeny ve čtvrtek dne 19.11.2020 terénními úpravami a přípravou podloží. Od pondělí 23.11.2020 by měla být zahájena betonáž obrubníků a kladení dlažby. Celá zakázka bude provedena etapovitě tak, aby nedošlo v jednom okamžiku k zamezení přístupu do všech garáží. První etapa se týká 10 garáží na konci bloku, levá strana garáže 643 – 646, pravá strana garáže 649 – 653 (654). Do těchto garáží tedy nebude od 19.11.2020 možný vstup po dobu probíhající rekonstrukce dané etapy.

Žádáme ostatní uživatele garáží na ulici Údolní, aby pravidelně sledovali sdělovací prostředky města, kde budou podávány průběžné informace k průběhu stavebních prací a tím pádem i znepřístupnění jednotlivých garáží.

Časový harmonogram prací může být změněn na základě vývoje klimatických podmínek.

Děkujeme za pochopení a trpělivost. Prosíme o maximální dbání pokynů vedení stavby.

  • Oprava komunikace – Údolní – středový pás garážového bloku


Sdílet článek