Oprava plochy před dětským zdravotním střediskem, U kostela 4

Dne 19.3.2018 budou zahájeny stavební práce spojené s opravou plochy před dětským zdravotním střediskem.

Dotčeným úsekem jsou veřejná prostranství od výstupu schodiště z ulice Osvobození až po nově opravené úseky před kostelem sv. Barbory. V rámci stavebních činností dojde k výměně betonové dlažby 30 x 30 cm, která bude nahrazena žulovými kostkami 10 cm loženými do štěrkového lože. Bude upraven vstup do dětského zdravotního střediska jako bezbariérový, stejně tak i ke schodišti vedoucímu do zubní ordinace a do ordinace praktického lékaře pro dospělé.
V rámci stavebních činností dojde k posunutí okrasných květináčů, aby byl zabezpečen příjezd sanitních vozů až ke vstupu do ordinace. Součástí bude i výměna betonových poklopů inženýrských sítí.
Předpokládaný termín ukončení stavby je naplánován na 20.5.2018.
Prosíme o zvýšenou opatrnost při nezbytném průchodu touto lokalitou a dbání pokynů vedení stavby.
  • Oprava plochy před dětským zdravotním střediskem, U kostela 4


Sdílet článek