Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského

V rámci „Týdne sociálních služeb“ uspořádala Pečovatelská služba města Adamova dne 4. 10. 2017 oslavu 15. let od přestavby objektu bývalé mateřské školky na Dům s pečovatelskou službou na ulici Komenského 1 v Adamově.

I když byty určené seniorům byly modernizovány už v roce 1986 v domě č. p. 53 na ulici Osvobození a i zde byla pečovatelská služba jednotlivým seniorům poskytována, bránil dalšímu bezproblémovému užívání těchto bytů chybějící výtah a tím pádem bezbariérový přístup.

Proto již v roce 1999 začalo být uvažováno o koncepci rekonstrukce a dostavby bývalé mateřské školky na ulici Komenského tak, aby zde vzniklo více bytových jednotek s kvalitnějším zázemím pro poskytování služeb.

Byty zvláštního určení, které byly pro tento účel vystavěny a dokončeny i za finanční podpory státu v roce 2002, vznikly v počtu 27, z toho deset bezbariérových, 21 jednopokojových a 6 dvoupokojových. V přízemí vznikla společenská místnost, prádelna, sušárna, šatna i kancelář.

Od 1. 11. 2002 se do tohoto domu nastěhovali první nájemníci a jedna z nich v tomto domě bydlí dodnes.

Tímto setkáním jsme si tedy chtěli připomenout hlavně začátky pečovatelské služby a provozu na DPS. Tím, že jsme pozvali i naše bývalé spolupracovníky, se nám to snad vzájemně podařilo. Se vzpomínkami nám hodně pomohl rovněž Lukáš Malý, který připravil prezentaci fotografií ze starých adamovských kronik, která se všem moc líbila. Další kroniky byly potom k dispozici na místě.

Co si můžeme přát do budoucna? Aby všichni obyvatelé v DPS byli spokojení, žili zde ve vzájemném souladu a v pohodě, aby jim péče byla poskytována tak, jak si budou přát a budou potřebovat a abychom si uvědomili to, co už řekl někdo dávno před námi:

"Naučme se staré lidi spíše poslouchat, následovat je v jejich rytmu a na cestě, kterou nám ukazují, než podléhat obavám a touze dělat pro ně vše co nejdokonaleji...“

Velké poděkování za tuto akci patří zejména:

· lékárně Lada PharmDr. Vlastě Daňkové za sponzorské dary a ceny do slosování

· cukrárně Limetka Vítu Uhlířovi za zajištění občerstvení

· květinářství Freesia Zdeňce Krejčiříkové za květinový dárek

· členům Komise PZMAaMA21, jmenovitě Lukáši Malému, za velkou pomoc při organizaci

· MKS Adamov a jejímu Klubům důchodců za širokou podporu a propagaci

· ZŠ a MŠ Adamov za technickou výpomoc

· a hlavně všem stávajícím pečovatelkám, spolupracovníkům na Městském úřadě v Adamově a představitelům našeho města za vstřícnost, pomoc a zejména pochopení pro naši nelehkou práci

Za tým pečovatelské služby Dobra Moserová

 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského
 • Oslavy 15. let od přestavby DPS na ulici Komenského