Označení v zimním období neudržovaných chodníků

Letošní rok přinesl rozhodnutí soudu ve věci zimní údržby chodníků. I naše město na základě toho přistoupilo k označení neudržovaných chodníků, které se ve velké části ani v minulých letech neudržovaly.

Posuzováno je to následně v případných soudních sporech či řešení pojistných událostí. Nepostačí již schválení plánu zimní údržby a vyvěšení na webových stránkách.

Pro zimní období 2017/2018 dochází k rozšíření udržovaných úseků proti minulým rokům a to především na ul. Jilemnického, Opletalova, Nádražní, Neumannova a Sadová.

Závěrem bychom rádi poděkovali všem těm, kteří pomáhají, např. v okolí svých bytových domů.

Bc. Roman Pilát, MBA - starosta města Adamova
Jiří Němec - místostarosta města Adamova

  • Označení v zimním období neudržovaných chodníků