Oznámení

o ukončení činnosti výjezdního pracoviště Úřadu práce ČR, pobočka Blansko na Městském úřadě Adamov.

Oznamujeme, že ke dni 31.3.2019 bude ukončena činnost výjezdního pracoviště Úřadu práce ČR, pobočka Blansko na Městském úřadě Adamov.

Poslední konzultační den se uskuteční dle platného harmonogramu ve čtvrtek 21.3.2019 v době 8:00 – 12:00 hod.

Občané se nadále mohou se svými záležitostmi spadajícími do kompetence ÚP obracet přímo na jednotlivá pracoviště v Blansku, ul. Vodní č. 9.



Sdílet článek