Oznámení pro členy okrskových volebních komisí

První zasedání okrskových volebních komisí pro volby do Evropského parlamentu 2024 se koná ve středu dne 15. května 2024 v době od 15:00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu Adamov, Pod Horkou 101/2, 1. patro. Na tomto zasedání bude vylosován předseda a místopředseda okrskové volební komise a složen slib všech jejích členů. Na zasedání bezprostředně navazuje v 16:00 hodin školení, které provede zástupce ČSÚ. Účast všech delegovaných i jmenovaných členů je nutná, prosím o dochvilnost! Náhradní školení se nekoná!