Parkovací dům Sadová – 1. etapa

Vážení spoluobčané, dovolujeme si touto cestou podat úvodní informace k zahájení výstavby 1. etapy parkovacího domu na ulici Sadová.

Dne 16.2.2023 bude protokolárně předáno staveniště společnosti Geosan Group, a.s., Kolín, která bude realizovat výstavbu. Již od 20.2.2023 se dá očekávat zvýšený pohyb techniky v lokalitě stavby a budou zahájeny přípravné práce. Zejména se jedná o zařízení staveniště, vytyčení inženýrských sítí, prostorové umístění stavby a příprava nápojných bodů ke zdrojům elektrické energie. Od data 1.3.2023 budou zahájeny vlastní stavební práce, které dle uzavřené smlouvy o dílo skončí v 10/2024. Rozsah pracovních činností bude probíhat pouze v pracovní dny, a to maximálně do 18:00 hodin.

Ve spojitosti se stavbou bude i upraven provoz na místních komunikacích sídliště Horka. Plná (naložená) vozidla budou k místu stavby najíždět po ul. Sadova (žulové kostky kolem Farinky). Prázdná vozidla pak staveniště budou opouštět po silnici Komenského.

Od zahájení přípravných prací do dokončení díla bude přenosným dopravním značením upraven provoz na ulici Sadová včetně horního parkoviště pouze v pracovní dny v čase od 6:00 hodin do 18:00 hodin. Parkovací plochy budou sloužit jako zařízení staveniště a budou řádně oploceny. Pravá strana komunikace směrem dolů bude opatřena značkou „zákaz stání“. To znamená, že bude možné při krajnici zastavit pro výstup nebo nástup osob a pro naložení či složení nákladu. Levá strana komunikace směrem nahoru bude opatřena dopravními značkami „zákaz zastavení“.

Jako náhradní plocha pro odstavení vozidel bude sloužit tzv. areál Sklaďák. V současné době se připravuje výstavba veřejného osvětlení pro přístup do této lokality. Následně bude upravena příjezdová komunikace a bude zpevněn povrch pro stání vozidel.

Realizace parkovacího domu bude stavbou, která svým rozměrem i délkou stavebních prací, omezí běžný život celého sídliště. Prosíme všechny o trpělivost, dodržování přenosného dopravního značení a nevstupování na staveniště. Dále o sledování aktuálních zpráv směrem k veřejnosti o vývoji stavebních a jiných činností, které budou prezentovány jako závěry z kontrolních dní stavby.

Město Adamov

  • Parkovací dům Sadová – 1. etapa