Pečovatelská služba města Adamova

Pečovatelská služba města Adamova má od ledna 2019 rozšířenou nabídku svých služeb

Pečovatelská služba města Adamova je sociální službou, která má ve městě Adamově dlouholetou tradici a od roku 2007 je službou registrovanou podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů. Tato služba patří pod Město Adamov a funguje jako součást odboru sociálních a správních věcí Městského úřadu Adamov, se sídlem Pod Horkou 101/2, 679 04 Adamov. Tým pečovatelské služby je složen z pracovníků v sociálních službách (pečovatelek), sociálních pracovnic a vedoucí služby. Kontakt na nás:

516 499 624 nebo 516 499 625, mobil 602 788 015 nebo 605 206 656

e-mail: [email protected]

Pokud žijete a zdržujete se na území města Adamova, jsme zde právě pro vás, abychom vám na základě vašich individuálních potřeb ve sjednanou dobu ve vaší domácnosti pomohli, ať už bydlíte ve vlastním bytě, v bytě v DPS či jinde.

Služba je určena seniorům, osobám se zdravotním postižením, osobám s chronickým onemocněním a rodinám s dětmi, a to bez omezení věku.

Mohou to být ti z Vás, kdo máte rozhodnutí o starobním důchodě, trpíte chronickým onemocněním, které trvá delší dobu (podle vyjádření ošetřujícího lékaře minimálně půl roku), máte průkaz osoby se zdravotním postižením nebo rozhodnutím o invaliditě ve II. či III. stupni a rodiny s dětmi, ve kterých se současně narodily tři a více dětí nebo které se dostaly do nepříznivé sociální situace pro přechodné důvody, např. pro nemoc či operaci a potřebují tuto podporu, než tyto důvody pominou.

Služba není určena tomu, kdo se nenachází v nepříznivé sociální situaci, nemá sníženou soběstačnost a je schopen svoji situaci řešit sám nebo za pomoci své rodiny případně jiných služeb.

Pečovatelská služba města Adamova je od ledna roku 2019 poskytována v jiném čase, než jste byli zvyklí a abychom vám mohli co nejvíce pomoci, došlo k jejímu rozšíření, a to i personálně.

Službu vám budeme poskytovat v základní pracovní době od 7.00 do 15.30 hodin každý všední den, nad rámec této základní doby od 15.30 do 19.00 hodin každý všední den a od 7.00 do 19.00 hodin o víkendech a státních svátcích.

Nad rámec základní pracovní doby bude služba určena těm z vás, kdo budete využívat běžnou péči v základní době.

Nabízíme vše to, co je uvedeno jako jednotlivé úkony v našem sazebníku a to, co je podrobně rozepsáno v popisu našich úkonů, zveřejněném na www.adamov.cz v sekci s názvem Pečovatelská služba.

všední dny
7.00 -15.30 h
všední dny 15.30-19.00 h

so, ne, svátky 7.00-19.00 h
 1. pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu:

 1. pomoc a podpora při podávání jídla a pití,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při oblékání a svlékání včetně speciálních pomůcek

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při prostorové orientaci, samostatném pohybu ve vnitřním prostoru

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při přesunu na lůžko nebo vozík

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu:

 1. pomoc při úkonech osobní hygieny

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při základní péči o vlasy a nehty

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při použití WC,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy

 1. zajištění stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování,

75,--Kč/oběd

(neposkytuje se)

75,--Kč/oběd

(neposkytuje se)

 1. dovoz nebo donáška jídla,

15,--Kč/úkon

30,--Kč/úkon

 1. pomoc při přípravě jídla a pití

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. příprava a podání jídla a pití (v rozsahu úkonů 3. a 4.),

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při zajištění chodu domácnosti:

 1. běžný úklid a údržba domácnosti

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. pomoc při zajištění velkého úklidu domácnosti, například sezonního úklidu, úklidu po malování,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. donáška vody

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. topení v kamnech včetně donášky a přípravy topiva, údržba topných zařízení

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. běžné nákupy a pochůzky

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. velký nákup, například týdenní nákup, nákup ošacení a nezbytného vybavení domácnosti,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. praní a žehlení ložního prádla, popř. jeho drobné opravy,

70,--Kč/kilogram

70,--Kč/kilogram

 1. praní a žehlení osobního prádla, popř. jeho drobné opravy

70,--Kč/kilogram

70,--Kč/kilogram

 1. zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

 1. doprovázení dětí do školy, školského zařízení, k lékaři a doprovázení zpět,

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

 1. doprovázení dospělých do školy, školského zařízení, zaměstnání, k lékaři, na orgány veřejné moci a instituce poskytující veřejné služby a doprovázení zpět

120,--Kč/hodinu

130,--Kč/hodinu

Úkony za hodinu se počítají podle skutečně spotřebovaného času k jejich zajištění a pokud netrvají celou hodinu, výše této úhrady se poměrně krátí. Jednotka Kč/hodinu vychází tak, že za 1 minutu výkonu 120,--Kč/hodinu je cena 2,--Kč. Jednotka Kč/úkon se hradí celá cena za stanovený úkon bez ohledu na čas. Jednotka Kč/kilogram se hradí podle skutečně zváženého čistého prádla.

V případě vašeho zájmu o tuto službu můžete použít žádost, která je zveřejněna na stránkách www.adamov.cz v sekci s názvem Pečovatelská služba a poslat námi ji či přinést na úřad nebo se na nás můžete obrátit telefonicky či e-mailem a my naopak přijdeme za vámi.

Rádi bychom vás ujistili o tom, že cílem naší služby je co nejvíce vám pomoci.

Chceme, abyste mohli setrvat ve svém domácím prostředí a aby se co nejvíce oddálilo řešení vaší situace umístěním do pobytového zařízení sociální péče či jinam.

Chceme vám pomoci a podpořit vás v těch činnostech, které sami nezvládáte, pomoci vám udržet kontakt s rodinou, přáteli a známými a poskytovat vám takovou službu, která bude vašim potřebám a požadavkům individuálně přizpůsobena.

Chceme vám pomoci i při řešení vašeho aktuálního sociálního problému a poskytnout vám i základní sociální poradenství.

Neváhejte se tedy na nás obrátit.

Tým Pečovatelské služby města Adamova se na váš zájem o tuto službu bude těšit a věřit, že budete s naší novou tváří opravdu spokojení.

 • Pečovatelská služba města Adamova


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK