Pětice nových testů studánkových vod

Za zcela vyhovující vodu lze označit pouze tu ze studánky Pod Hrádkem. S výhradou v tvrdosti pak z tróbek u Františčiny hutě.

Dne 12. července tohoto roku proběhl v rámci kampaně „Cesty k adamovským studánkám“ odběr vod z pěti studánek z okolí Adamova. Následně byly odvezeny k provedení rozboru do akreditované zkušební laboratoře Brněnských vodáren a kanalizací.

Zcela vyhovující voda teče ze studánky Pod Hrádkem. S menší odchylkou v tvrdosti vody pak z malé (1,03 mmol/l nad limit) a velké (0,64 mmol/l nad limit) Tróbky u Františčiny hutě. Nevyhovující voda s nalezenými koliformními bakteriemi byla ve studánkách U Sedmi dubů (2 KTJ/100 ml nad nulový limit) a Nad Doubskou (4 KTJ/100 ml nad nulový limit).

Podstatná část protokolu je vyvěšena v místě příslušné studánky. Náklady na rozbory byly hrazeny z rozpočtu města z kapitoly, kterou disponuje komise Projektu Zdravého města Adamova a Místní agendy 21.Přiložené soubory

  • Pětice nových testů studánkových vod