Pitnou vodu má nejen Ptačí svatyně

Pitná voda teče také z obou zdrojů v Josefově nedaleko Františčiny hutě, ze studánky Pod Hrádkem a s drobnou výhradou i ze studánky poblíž palouku „Sedm dubů“.

V rámci letošní části kampaně "Cesty ke studánkám" byly v úterý 14. července během ranních hodin odebrány stanoveným postupem vzorky vody ze šesti studánek. Bezprostředně po odběru pak byly převezeny k provedení rozboru do akreditované zkušební laboratoře Brněnských vodáren a kanalizací. Teplota vzduchu v době odběru se pohybovala kolem 16 °C.

V následující tabulce je uveden přehled studánek, jejichž voda byla testována. V tabulce je uveden resultát testu, dále vydatnost zdroje v době odběru a číslo letošního Zpravodaje, ve kterém byla studánka představena. Protokol o zkoušce se zobrazí v novém okně po kliknutí myší na název studánky.

Tróbka velká

vyhovuje

5 l/min

č. 5/2015

Tróbka malá

vyhovuje

1,7 l/min

č. 5/2015

Slučí

nevyhovuje

3,5 l/min

č. 5/2015

U Sedmi dubů

(ne)vyhovuje

2,3 l/min

č. 5/2015

Pod Hrádkem

vyhovuje

1,0 l/min

č. 4/2015

Ptačí svatyně

vyhovuje

2,2 l/min

č. 3/2015

Z příslušných protokolů vyplývá, že zákonné normě na pitnou vodu nevyhověla voda vytékající ze studánky Slučí, ve které bylo zjištěno nadlimitní množství bakterií. Voda ze studánky v blízkosti „Sedmi dubů“ je nepatrně „kyselejší“ než připouští norma. Interval okolí naměřené hodnoty pH = 6,48, který je vymezen možnou absolutní chybou měření +- 0,20, však stále ještě mezní hodnotu normy 6,50 spolehlivě zahrnuje.

Podstatná část protokolu je vyvěšena v místě příslušné studánky. Náklady na rozbory v celkové výši 4 572 Kč byly hrazeny z rozpočtu města z kapitoly, kterou disponuje komise Projektu Zdravého města Adamova a Místní agendy 21.

  • Pitnou vodu má nejen Ptačí svatyně


Sdílet článek