Plán akcí a činnosti TO Spartaku Adamov na rok 2020

Uvnitř článku vám přinášíme plán akcí a činnosti tenistového oddílu.

1. Duben - květen

Pravidelné brigády na údržbu tenisového areálu a jeho okolí (úprava antukového povrchu tenisových kurtů po zimním období, částečná výměna antuky, válcování povrchu tenisových kurtů, zprovoznění vodního hospodářství pro kropení kurtů, zprovoznění vodního hospodářství v klubovně a sprchách, sekání trávníků uvnitř i vně tenisového areálu, úprava ohniště a okolních prostor, zastřihávání vzrostlých stromů mezi oplocením tenisových kurtů a komunikací, nutná údržba technického zázemí, úklid šaten, sprch, klubovny, atd.).

2. Duben (dle rozlosování)

Oprava „zdi“ (omítnutí) pro individuální trénink + úprava přilehlé antukové plochy

3. Květen - červen (dle rozlosování)

Oprava „zdi“ (omítnutí) pro individuální trénink + úprava přilehlé antukové plochy

4. Další plánované akce tenisového oddílu v průběhu celé sezóny 2020

únor až duben Tréninky dětí a mládeže ve sportovní hale v Adamově, 2x týdně (B. Kubíčková)
duben Oficiální zahájení tenisové sezóny (v případě vhodného počasí se vzájemnými zápasy zúčastněných členů)
květen až říjen Přesun tréninků dětí a mládeže na venkovní tenisové kurty, 2x týdně (B. Kubíčková)
duben Účast členů oddílu na brigádě „za Adamov čistější“ (úklid v katastru města Adamova)
květen Tenisový turnaj seniorů ve čtyřhře
červen Dětský den na tenisových kurtech (v jiném termínu, než DD na Sklaďáku)
srpen/září Tenisový turnaj seniorů ve čtyřhře „Memoriál Přemka Vespalce“
září ADAMOV OPEN 2020 – otevřený tenisový turnaj ve čtyřhře (5. ročník)
říjen / listopad Ošetření kurtů, zazimování areálu.
průběžně každodenní zápasy dle zájmu členů tenisového oddílu na kurtech, dle rezervačního systému
možnost komerčního pronájmů tenisových kurtů nečlenům tenisového oddílu

5. Pozn.: Termíny jednotlivých akcí budou upřesněny cca do konce března 2020, po vylosování termínů mistrovských utkání tenisového oddílu Spartaku Adamov, dle aktuální situace a v neposlední řadě dle počasí.

Viktor Dyk, předseda TO Spartaku Adamov, z. s.
V Adamově dne 05. 01. 2020Přiložené soubory

  • Plán akcí a činnosti TO Spartaku Adamov na rok 2020