Plán svozu odpadů na rok 2017

Oznamujeme občanům, že svoz odpadů v městě Adamově bude i nadále provádět společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o., která vyhrála výběrové řízení.

Svoz odpadů bude v r. 2017 probíhat dle následujícího plánu:

  • směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz)
  • papír – pondělí (týdenní svoz)
  • plast – úterý (týdenní svoz)
  • sklo – středa (3. 5., 7. 6., 19. 7., 30. 8., 11. 10., 22. 11., 27. 12.)

Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci svozu v náhradním termínu.

Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději v den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke komunikaci a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.

Děkujeme za spolupráci.

Odbor správy majetku města

  • Plán svozu odpadů na rok 2017