Plán svozu odpadů na rok 2018

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2018. Svoz odpadů v městě Adamově provádí společnost AVE CZ odpadové hospodářství s. r. o..

Svoz odpadů bude v r. 2018 probíhat dle následujícího plánu:

  • směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz)
  • papír – pondělí (týdenní svoz)
  • plast – úterý (týdenní svoz)
  • sklo – středa (7. 2., 21. 3., 2. 5., 13. 6., 25. 7., 5. 9., 17. 10., 28. 11.)

Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci svozu v náhradním termínu.

Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději v den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke komunikaci a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.

Děkujeme za spolupráci.

Odbor správy majetku města

  • Plán svozu odpadů na rok 2018