Plán svozu odpadů na rok 2020

Informujeme občany o termínech svozu odpadů na rok 2020.

Svoz odpadů bude v r. 2020 probíhat dle následujícího plánu:

  • směsný komunální odpad – čtvrtek (týdenní svoz)
  • papír – pondělí (týdenní svoz)
  • plast – úterý (týdenní svoz)
  • sklo – 9.1., 19.2., 1.4., 13.5., 24.6., 5.8., 16.9., 11.11., 9.12.

Připadne-li den svozu na státní svátek, může dojít k realizaci svozu v náhradním termínu.

Žádáme občany, aby přistavovali své popelnice nejpozději v den svozu komunálního odpadu (čtvrtek) ke komunikaci a řidiče žádáme o ohleduplnost při parkování svých vozidel.

Nádoby na kovový odpad

V květnu 2019 byly po našem městě rozmístěny celkem 4 ks nádob pro sběr drobného kovového odpadu. Tyto nádoby jsou umístěny na sběrných místech na ulici Neumannova 2, Komenského 1 (před budovou DPS), P. Jilemnického 3 a Plotní 12.

Do těchto nádob je možné vhazovat plechovky od potravin a nápojů, hliníkové tácky, alobal a ostatní kovové předměty z domácnosti. Nevhazujte obaly znečištěné zbytky potravin a nebezpečnými látkami, tlakové nádoby od kosmetiky (deodoranty, pěny na holení atp.). Tyto kontejnery jsou vyváženy dle naplněnosti.

Ostatní kovový odpad je možné i nadále odevzdat do Sběrového dvora společnosti GAMA J+P v provozní hodiny.

Nádoby na oleje a tuky

Od 1. 1. 2020 je pro obce povinnost třídit jedlé oleje a tuky. Na podzim minulého roku bylo v Adamově rozmístěno 14 nádob na oleje a tuky na těchto ulicích: Ronovská, Neumannova, Opletalova, Tererova, Družstevní, P. Jilemnického (2 nádoby), Fibichova, Sadová, Komenského (2 nádoby), Osvobození, Pod Horkou a Plotní.

Do kontejnerů je možné v PET lahvích a dalších uzavřených plastových nádobách odkládat pouze použité tuky a oleje z domácností. Nepatří do nich technické oleje (převodové, motorové, tlumičové), maziva a další kapaliny. Nádoby o obsahu 240 litrů jsou opatřeny zabezpečením proti plnému otevření víka a speciálně upraveným vhozem. Při jejich vývozu je obsah překládán a předáván k ekologické likvidaci a recyklaci. Tyto kontejnery jsou vyváženy dle naplněnosti.

Prosíme občany, aby nádoby na tříděný odpad využívali v co největší možné míře. V případě potřeby mohou být nádoby umístěny na další sběrná místa.

Děkujeme za spolupráci.

Odbor správy majetku města

  • Plán svozu odpadů na rok 2020


Sdílet článek