Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou 30.4. - 1.5.

Aktualizace 19.4.2022: V souvislosti s chystanou rekonstrukcí železničních mostů přetínající komunikaci na Brno zveřejňujeme informaci o chystané uzavírce tohoto úseku. Uzavírka bude realizovaná v termínech: 30. 4.–1. 5., 7.–8. 5., 4.–5., 11.–12., 25.–26. 6., 2.–3., 9.–10., 23.–24. 7, 13.–14. a 20.–21. 8. Uzavírka začíná křižovatkou ulic Nádražní a Hybešova a končí za druhým viaduktem směr Brno. Objízdná trasa je z Bílovic nad Svitavou vedena přes Řícmanice, Kanice, Březinu a Křtiny. Další návaznosti dopravy jsou uvedeny uvnitř článku.

Návaznosti dopravy:

Průjezd tunýlkem u kurtů neomezen. Dle vyjednaných podmínek ze strany města Adamova ke stavbě nesmí být zároveň v jednu dobu po dobu uzavírek uzavřen průjezd mezi oběma částmi Adamova. Buď se bude jezdit v danou uzávěrku tunýlkem nebo lesní cestou vozidly do 3,5t.

MHD Adamov bez dopadu.

Výluková doprava směr Blansko bez dopadu.

Výluková doprava směr Brno

Věnujte prosím průběžně pozornost stránkám IDS JMK, a to v článku Velká vlaková výluka - https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html

- při uzavírkách komunikace Adamov-Bílovice nad Svitavou o víkendech v termínech: 30. 4.–1. 5., 7.–8. 5., 4.–5.6., 11.–12.6., 25.–26. 6., 2.–3.7., 9.–10.7., 23.–24. 7, 13.–14.8. a 20.–21. 8. nebude linkou xS2A z Bílovic nad Svitavou obsluhována zastávka Babice nad Svitavou !!! Všechny spoje o těchto víkendech do/z Brna jezdí linkou xS2D (Brno, Hlavní nádraží - Brno, Dělnický dům - Adamov, žel.zast. - Adamov + návaznost MHD Adamov)

- v těchto víkendech pojede 1x za hodinu linka xS2A pouze v úseku Brno-Bílovice nad Svitavou

Další informace ohledně těchto uzavírek budou zveřejňovány v tomto příspěvku případně zasílány pro připomenutí aplikací Mobilní rozhlas Města Adamova.

Pro lepší přehnednost termíny rozepsané na jednotlivé měsíce:

Květen 30. 4.–1. 5., 7.–8. 5.
Červen 4.–5. 6., 11.–12. 6., 25.–26. 6.
Červenec 2.–3. 7., 9.–10. 7., 23.–24. 7.
Srpen 13.–14. 8., 20.–21. 8.Přiložené soubory

  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou 30.4. - 1.5.
  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou 30.4. - 1.5.
  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou 30.4. - 1.5.
  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou 30.4. - 1.5.
  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou 30.4. - 1.5.