Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou

Aktualizace 15.8.2022: V souvislosti s chystanou rekonstrukcí železničních mostů přetínající komunikaci na Brno zveřejňujeme informaci o chystané uzavírce tohoto úseku. Uzavírka bude realizovaná v termínech: 20.–21. 8. Uzavírka začíná křižovatkou ulic Nádražní a Hybešova a končí za druhým viaduktem směr Brno. Objízdná trasa je z Bílovic nad Svitavou vedena přes Řícmanice, Kanice, Březinu a Křtiny. Další návaznosti dopravy jsou uvedeny uvnitř článku.

Návaznosti dopravy:

Průjezd tunýlkem u kurtů neomezen. Dle vyjednaných podmínek ze strany města Adamova ke stavbě nesmí být zároveň v jednu dobu po dobu uzavírek uzavřen průjezd mezi oběma částmi Adamova. Buď se bude jezdit v danou uzávěrku tunýlkem nebo lesní cestou vozidly do 3,5t.

MHD Adamov bez dopadu.

Výluková doprava směr Blansko bez dopadu.

Výluková doprava směr Brno

Věnujte prosím průběžně pozornost stránkám IDS JMK, a to v článku Velká vlaková výluka - https://www.idsjmk.cz/vvv2021.html

- při uzavírkách komunikace Adamov-Bílovice nad Svitavou o víkendech v termínech: 20.–21. 8. nebude linkou xS2A z Bílovic nad Svitavou obsluhována zastávka Babice nad Svitavou !!! Všechny spoje o těchto víkendech do/z Brna jezdí linkou xS2D (Brno, Hlavní nádraží - Brno, Dělnický dům - Adamov, žel.zast. - Adamov + návaznost MHD Adamov)

- v těchto víkendech pojede 1x za hodinu linka xS2A pouze v úseku Brno-Bílovice nad Svitavou

Další informace ohledně těchto uzavírek budou zveřejňovány v tomto příspěvku případně zasílány pro připomenutí aplikací Mobilní rozhlas Města Adamova.

Pro lepší přehnednost termíny rozepsané na jednotlivé měsíce:

Srpen 20.–21. 8.Přiložené soubory

  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou
  • Plánovaná uzavírka komunikace na Bílovice nad Svitavou