Poděkování

Tak jako již tradičně proběhla začátkem měsíce ledna 2023 i v Adamově Tříkrálová sbírka, kdy bylo možno do 12 pokladniček přispět libovolnou finanční částkou. Oblastní charita Blansko velmi děkuje všem lidem, štědrým dárcům, kteří přispěli jakoukoliv finanční částkou v rámci Tříkrálové sbírky. Bez vás, dárců, by sbírka nemohla být. Velký dík pak patří i tříkrálovým koledníkům, kteří se v tomto zimním sychravém a mnohdy i deštivém počasí vypravili koledovat do adamovských ulic.

Výtěžek z TKS se v Adamově každoročně pravidelně navyšuje, což naznačuje, že je zde mnoho lidí, kterým není lhostejná nepříznivá či složitá situace druhých lidí, kterým štěstí nepřálo, zejména v dnešní složité ekonomické situaci. Proto přijměte ještě jednou jedno velké díky.

Záměrem Tříkrálové sbírky 2023 z vybraných finančních prostředků je jejich využití na podporu těchto vybraných projektů, kde Vaše peníze pomohou:

 • mobilnímu hospici svatého Martina
 • seniorům a zdravotně postiženým lidem v regionu
 • rodinám s dětmi v nouzi
 • charitní záchranné síti – pomoc nejpotřebnějším v regionu ve spolupráci s farnostmi, městy a obcemi
 • rozvoji dobrovolnictví v Charitě Blansko

Celkem bylo v Adamově letos vybráno 77 629,- Kč.

Ještě jednou všem velmi děkujeme.

 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování
 • Poděkování