Poděkování za přáníčka pro seniory...

Každoročně v závěru roku navštěvujeme spolu s vedením města domovy seniorů v Blansku, Černé Hoře a Letovicích, abychom malým dárečkem připomenuli našim bývalým spoluobčanům, že na ně nezapomínáme. Letos nám situace nedovoluje se osobně potkat, ale dárečky seniorům pošleme prostřednictvím sociálních pracovníků domovů. Krásná přáníčka, která budou součástí dárků, zhotovily děti za pomoci učitelek z MŠ Komenského 6. Moc jim děkujeme. Určitě udělají seniorům radost.

  • Poděkování za přáníčka pro seniory...