Poplatkové období 2019

Připomínáme občanům, že se blíží konec splatnosti poplatků za odpad a psa na r. 2019, a to do 30. 6. 2019. Výše sazby poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů činí 600,- Kč za osobu. Tato sazba je platná od 1. 1. 2019. Ostatní výše sazeb poplatků zůstávají nezměněny.

Tato poplatková povinnost se týká také osob, které mají na území města ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická osoba. Tato poplatková povinnost vznikla 1. 1. 2013.

Dále se poplatková povinnost týká cizinců, kteří mají na území České republiky povolen trvalý nebo přechodný pobyt ve městě na dobu delší než 90 dnů.

Poplatková povinnost se týká také těch občanů, kteří mají adresu trvalého pobytu hlášenou na Městském úřadě v Adamově.

Informace pro platbu na pokladně:

PLATBA ZA ODPAD SE NEPROVÁDÍ HROMADNĚ ZA RODINU ANI BYT, ALE ZA OSOBU. Z TOHOTO DŮVODU JE NUTNÉ NAHLÁSIT NA POKLADNĚ VŠECHNY OSOBY, ZA KTERÉ CHCETE ÚHRADU PROVÉST.

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. uvedené poplatky v tabulce.

Při platbě za více poplatníků jedním příkazem oznamte správci poplatku na jeho e-mailovou adresu: [email protected] identifikační údaje (jméno, příjmení, RČ) poplatníků, za které je platba provedena! PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU

SPLATNOST

SAZBA POPLATKU

POZNÁMKA

POPLATEK ZE PSŮ

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

SS 1341002019

rodinný dům

30. 6. 2019

300,- Kč

450,- Kč

30. 6. 2019

150,-Kč

225,- Kč

Důchodce

ostatní místa

30. 6. 2019

700,- Kč

1 000,- Kč

30. 6. 2019

200,- Kč

300,- Kč

Důchodce

KOMUNÁLNÍ ODPAD

30. 6. 2019

600,- Kč za poplatníka stanoveného v OZV č. 2/2018

SS 1340002019

ZAHRÁDKY

31. 1. 2019

dle uzavřené smlouvy

SS 10122131

odbor ekonomickýSdílet článek

Aktuální výskyt onemocnění COVID-19 v ČR

Rychlé odkazy

Nejbližší události
Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK