Poplatkové období 2023

Výše sazeb poplatků za psy a zahrádky zůstávají nezměněny. Sazba poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů byla zcela zrušena Zastupitelstvem města Adamova, a to již na 19. zasedání konaném dne 15. 12. 2021.

Poplatky je možné uhradit platební kartou nebo v hotovosti na pokladně Městského úřadu Adamov v úřední hodiny Po, St 8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00 hod a Út 8:00 – 12:00, 13:00 – 14:00 hod, čtvrtek a pátek ZAVŘENO, složenkou nebo převodem na účet města č. 19-1360055309/0800, VS = rodné číslo poplatníka (slouží k identifikaci poplatníka), SS = viz. poplatky v uvedené tabulce.

PŘESNÉ UDÁVÁNÍ VARIABILNÍCH A SPECIFICKÝCH SYMBOLŮ JE NEZBYTNÉ PRO IDENTIFIKACI ZASLANÝCH PLATEB. V OPAČNÉM PŘÍPADĚ BUDOU EVIDOVÁNY NA ÚČTU NEJASNÝCH PLATEB.

NÁZEV POPLATKU

SPLATNOST

SAZBA POPLATKU

POZNÁMKA

POPLATEK ZE PSŮ

za 1. psa

za 2. a každého dalšího psa téhož držitele

SS 1341

rodinný dům

30.6.2023

300,- Kč

450,- Kč

30.6.2023

150,- Kč

225,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2023

150,-Kč

225,- Kč

Důchodce *

ostatní místa

30.6.2023

700,- Kč

1 000,- Kč

30.6.2023

200,- Kč

300,- Kč

Osoba starší 65 let

30.6.2023

200,- Kč

300,- Kč

Důchodce *

ZAHRÁDKY

31.1.2023

dle uzavřené smlouvy

SS 10122131

* důchodce: osoba, která je poživatelem invalidního, starobního, sirotčího, vdovského nebo vdoveckého důchodu – tuto skutečnost je nutné ohlásit a prokázat do 30 dnů od vzniku nároku na osvobození nebo úlevu, jinak nárok na osvobození nebo úlevu zcela zaniká

Odbor ekonomický