Post scriptum kampaně

Skončila série článků, v nichž jsme si v minulých měsících představili celkem 18 upravených zdrojů vody – studánek, které se nacházejí v okolí Adamova zhruba ve vzdáleností do 1 hodiny chůze.

Při sestavování textů jsme čerpali především z veřejných pramenů, které obvykle nakonec vedou ke knize J. Truhláře „Památníky adamovských lesů“, vydané v roce 2003. Poptávali jsme se také mezi občany města, nejcennější nové informace nám poskytli manželé Hájkovi, za což jim ještě jednou děkujeme. Údaje popisující polohu místa studánek a jejich vydatnost byly získány měřením nebo odečtem ze spolehlivých a prověřených zdrojů.

Ještě pár slov k tomu, co zamýšlíme udělat. V měsíci červenci necháme provést analýzu vody pro studánky vybrané z těch, o kterých jsme psali v letošním roce. Výsledky budou zveřejněny na internetových stránkách města a vyvěšením příslušného protokolu na těchto studánkách. Dalším počinem bude zpracování materiálu, který shrne obsah textů postupně publikovaných na stránkách Zpravodajů, doplněný mapkou obsahující místa všech představených studánek. Předpokládaný termín dohotovení je konec tohoto roku. Dokument bude zveřejněn na stránkách města a uložen v sekci komise, zvažuje se též případné tištěné provedení.

  • Post scriptum kampaně


Sdílet článek