!!! POZOR - VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBYVATELE ADAMOVA - část HORKA !!! Výstavba trafostanice EG.D a přípojky elektrické energie - Parkovací dům

Společnost EG.D informuje o harmonogramu prací v měsíci červenci a srpnu 2024. Vzhledem k dopadu na provoz MHD a dopravu jako takovou v určitých dnech, věnujte maximální pozornost uvedeným informacím.

V rámci výstavby dojde k několika omezením dopravy včetně provozu MHD Adamov.

Předpokládaný harmonogram stavby

24.6.-.28.6. Vytyčování stávajících zařízení a stavby
1.7. - 5.7. Zahájení fyzických prací
- výkopy sond
- výkopové práce na vedení NN - mimo komunikace
8.7. - 12.7. výkopové práce na vedení NN
příprava lože pod novou trafostanici u ZŠ Adamov Komenského 4
příprava stání pro vrtnou soupravu u ZŠ Adamov Komenského 4
15.7. - 19.7. částečné omezení provozu ul. Sadová nad Sportovní halou
výkop startovací jámy v komunikaci u ZŠ Komenského 4
výkop cílové jámy ul. Sadová
realizace podvrtů Komenskáho – Sadová

úplná uzávěra komunikace u ZŠ Komenského 4 od 15.7. 8:00 do 19.7. 16:00

omezení dopravy a MHD Adamov viz níže

22.7.- 26.7 realizace podvrtů podél ZŠ
příprava lože pod TS
částečné omezení provozu
29.7. příprava na usazení TS
částečné omezení provozu
30.7. usazení nové trafostanice u ZŠ Adamov Komenského 4

úplná uzávěra komunikace u ZŠ 8:00 - 13:00

omezení dopravy a MHD Adamov viz níže

31.7. - 2.8. realizace podvrtu , ul.Sadová
částečné omezení provozu
5.8. - 31.8. pokládka kabelů, montáž kabelových souborů
postupný záhrn výkopů , úklid staveniště
částečné omezení provozu
31.8. předpokládané ukončení stavby


Omezení dopravy a MHD Adamov 15.7. - 19.7. z důvodu umístěné protlakové soupravy pod ZŠ Adamov

Autobusy budou jezdit pouze na křižovatku Sadová - Komenského (pod obchodním domem na Horce - dům Sadová 16)

Omezení dopravy a MHD Adamov 30.7. z důvodu umístění nové trafostanice pomocí jeřábu u ZŠ Adamov

Spoje 20,94,22,86 a 26 budou jezdit pouze do/ze zastávky Smetanovo náměstí. Autobus nepojede do zastávky Horka + Horka , točna budou od 8,50 - 12,50 . Posledním spojem bude č.18 s odjezdem 7,46 z Horky, točna a další spoj veden již z Horky, točny bude č. 88 - 13,15 z Horka točna.

  • !!! POZOR - VELMI DŮLEŽITÁ INFORMACE PRO OBYVATELE ADAMOVA - část HORKA !!! Výstavba trafostanice EG.D a přípojky elektrické energie - Parkovací dům


Mobilní Rozhlas Adamov

Rychlé odkazy

Nejbližší události

Kalendář všech akcí
HC Kometa
Projekt Vaše cesty k bezpečí
Portál krizového řízení JmK