Pramen Světla Matky Boží

Velikonoční období roku 2016 přináší myšlenku vyvést Panně Marii pramen. Pátrání po využitelném vodním zdroji vychází především z informace uvedené v publikaci Rozmahel J.: Kostel sv. Barbory, osmdesát let jeho života, vydané nákladem autora v Adamově a tiskem Občanské tiskárny v Brně 1937, str. 7., kde se píše: „ Již v roce 1860 bylo nutno přistoupiti k opravě kostela, ježto jeho dlažba následkem spodní vody klesla o 15 cm. Proto byla provedena kanalizace…“

 • Velikonoční období roku 2016 přináší myšlenku vyvést Panně Marii pramen.
 • Pátrání po využitelném vodním zdroji vychází především z informace uvedené v publikaci Rozmahel J.: Kostel sv. Barbory, osmdesát let jeho života, vydané nákladem autora v Adamově a tiskem Občanské tiskárny v Brně 1937, str. 7., kde se píše: „ Již v roce 1860 bylo nutno přistoupiti k opravě kostela, ježto jeho dlažba následkem spodní vody klesla o 15 cm. Proto byla provedena kanalizace…“
 • Otec Jiří Kaňa přivádí na farní dvůr Karla Miroslava Kučeru se sdělením: „ Tady v kanále nějaká voda teče a není z prasklého vodovodního potrubí a snad ani z kanalizace“. Od onoho místa se odvíjí vše další.
 • Hned na počátku vzniká text inspirovaný Světelským oltářem a název pramene.
 • K. M. Kučera, básník a písničkář, získává pro vyvedení vody na veřejné prostranství Bc. Romana Piláta starostu města, dobrovolníky i odborníky.
 • 18. září 2016 probíhá s poledními údery kostelních zvonů docela spontánní oslava dokončení 1. etapy realizace Pramene Světla Matky Boží, kdy nečekaně dochází i k požehnání Mons. ThLic. Václavem Sloukem, děkanem brněnským za přítomnosti nového duchovního správce P. Pavla Lazárka, který později do adamovského zpravodaje píše: „Světelský pramen má být povzbuzením, občerstvením a svátečním zastavením pro všechny bez rozdílu vyznání i dalších zařazení. Vytryskl tu pro každého a stejně jako milost Boží, jež se chce dotknout našich srdcí, tak i pramen touží svlažit žízeň všech kolemjdoucích.“
 • Stále není znám jeho vývěr, ke kterému nás navádí informace vodaře Michala Peterky, že při odečtu vodoměru ve farním sklepě v roce 1995 stála ve výklenku socha Panny Marie. Nikdo tam ovšem nikdy žádnou neviděl.
 • Otec Pavel Lazárek povoluje výkopy archeologických sond a začátek pramene je odhalen pod již zmíněnou nikou v roce 2017.
 • Žehnání pramene 15. srpna 2018.
 • P. Pavel Lazárek píše:„Slova o žehnání pramene, zní skoro neuvěřitelně. Všude se přeci mluví o nedostatku vody. O to víc jsme si ve středu 15. srpna o slavnosti „Nanebevzetí Panny Marie“ byli vědomi výjimečnosti prožívané události. Ano, mariánská poutní místa jsou většinou spojována s pramenem, ale vyvést pramen v dobách, kdy nás již po několik let sužují vedra?...“
 • Pramen je možná slaboučký průtokem, ale silný obsahem, který v něm hledající pomoc, povzbuzení či uzdravení mohou nalézt a již nacházejí. A hlavně nás vyzývá, abychom se o něj dělili.

Informace:

Mgr. Miroslav Kučera
správce Pramene Světla Matky Boží
Email: [email protected]
tel.: 606542112
https://www.adamov.name
https://www.estudanky.eu/11585-pramen-svetla-matky-bozi

 • Pramen Světla Matky Boží
 • Pramen Světla Matky Boží
 • Pramen Světla Matky Boží
 • Pramen Světla Matky Boží
 • Pramen Světla Matky Boží
 • Pramen Světla Matky Boží


Sdílet článek