PŘEDSTAVUJEME PROJEKT: SENIOR BEZ NEHOD

Na českých silnicích umírá stále více seniorů. Nová celostátní preventivní kampaň (nejen) seniorům poradí, jak se chovat v provozu bezpečně. Také v Adamově pro vás MKS připravilo edukativní přednášku, a to formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací, navíc bude součástí akce hlasovací zařízení, a vy tak budete rozhodovat o vývoji děje. Tvářemi projektu jsou herečka Jaroslava Obermaierová a zpěvák Jiří Štědroň. Kdy? 15. dubna 2019 od 14:30 hodin v MKS na Ptačině, Opletalova 22. Vstup volný.

Seniory ohrožují jejich zvýšená fyzická zranitelnost a také postupný úbytek psychických a fyzických schopností. V konečném důsledku pak s narůstajícím věkem stoupá riziko, že zranění utrpěné při nehodě bude smrtelné. Při působení stejné síly jsou osoby ve věku nad 75 let vystaveny třikrát většímu riziku vzniku smrtelného zranění než osmnáctiletí. Nejohroženější jsou senioři jako cyklisté, výrazně méně nebezpečí jim hrozí při přepravě automobily. Obecně pak jsou osoby ve věku nad 65 let dvakrát více vystaveny riziku úmrtí při dopravní nehodě, od 75 let toto riziko významně narůstá – ohrožení je více než 16násobné. Je ovšem dobré připomenout, že aktuální mentální i fyzická kondice jsou velmi individuální záležitostí.

Po celé České republice se od září 2018 do konce roku 2019 uskuteční na 300 edukativních přednášek, a to formou divadelních scének spojených s odborným výkladem a audiovizuální prezentací. Součástí těchto představení bude i hlasovací zařízení v publiku, díky kterému se budou moci senioři interaktivně rozhodovat o vývoji sledovaného děje. To nesporně přispěje k lepšímu pochopení celé problematiky. Do měst a obcí, ve kterých se turné přednášek neuskuteční, budou distribuovány vzdělávací balíčky, které poslouží k edukaci seniorů v režii místních samospráv či klubů seniorů. Součástí projektu bude ovšem i mediální kampaň. Široká veřejnost se s ní bude moci setkat na různých televizních i rozhlasových stanicích, v tisku i na internetu.

Co se návštěvníci přednášek dozvědí?

Spektrum komunikovaných témat bude opravdu široké. Cílit budeme nejen na řidiče automobilů, ale také na seniorské spolujezdce, chodce, cyklisty, cestující prostředky hromadné dopravy. Podrobněji hovořeno bude například o statistikách dopravních nehod a jejich příčinách, o specifikách chování starších řidičů v silničním provozu, o zdravotních prohlídkách šoférů, vlivu nemocí či medikamentů na výkon řidiče, o vybavení moderních automobilů a jak je správně využívat, o změnách v pravidlech silničního provozu a o dopravních značkách. Řeč bude i o tom, jak se správně chovat jako chodec, jak je to s předností chodců na přechodech, ale také o bezpečné a zdravé cyklistice. Dojde i na to, jak správně cestovat autobusy či tramvajemi. Jsem přesvědčen, že skutečně každý návštěvník naší přednášky se dozví řadu zajímavých a užitečných informací. Navíc velmi přístupnou a zábavnou formou.

  • PŘEDSTAVUJEME PROJEKT: SENIOR BEZ NEHOD


Sdílet článek