Premiéra dokumentu VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENŠTEJNSKÝ AREÁL v TV Adamov

Město Adamov umístilo do televizního vysílání TV Adamov dokument VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENŠTEJNSKÝ AREÁL. Lichtenštejnské parkové úpravy sehrály v dějinách Moravského krasu významnou roli při formování počátků turismu, a to již od konce 18. století. Jejich cílené vnášení do oblasti mezi Vranovem (u Brna) a Křtinami lze chápat nikoliv jednotlivě, ale jako vytváření promyšleného krajinného celku – areálu.

Nejstarší fází místních romantizujících úprav není výstavba literárně známého adamovského zámku (1806–1809) s přilehlou zahradou, parkem, oborou, vyhlídkou Kolonádou či práce na Novém hradě, ale snaha o obdobné úpravy u Josefova. Tam byly cíleně esteticky upraveny („Verschönerungen“ – tj. okrášlení) jeskyně Jáchymka, Býčí skála a Kostelík (nejpozději od roku 1796), a to jejich vnitřní, tak i rozsáhlé vnější partie v okolí. O něco později, po roku 1800, se upravovala i vzdálenější jeskyně Výpustek. Projekt komponovaného parku anglického stylu využil místní přirozené jeskyně, jejichž estetická hodnota byla plánovitě povýšena cílenými zásahy.

Součástí volně turismu otevřeného areálu byly i průmyslové podniky v Adamově a na Staré huti (u Adamova) a dále dvě mariánská poutní místa s dlouhou historickou tradicí ve Vranově a ve Křtinách. Ve Vranově se nacházel snad jeden z hlavních důvodů zdejších nákladných investic – hrobka rodu Lichtenštejnů (přestavěna 1819–1821), která měla pro bohatý šlechtický rod zásadní význam. „Krajinný projekt Vranovskokřtinského lichtenštejnského areálu proměnil starobylé poutnické Údolí křtu na turistické Moravské Švýcarsko“. Podobný typ komponované krajiny v České republice neexistuje.

Vysílací schéma:

Typ Vysílací čas
dokumentu VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENŠTEJNSKÝ AREÁL denně 6:00, 11:00, 17:00, 21:00

Na dokument se můžete podívat i na Youtube kanále města Adamova zde.

Jak naladit vaši televizi se dočtete zde.

  • Premiéra dokumentu VRANOVSKO-KŘTINSKÝ LICHTENŠTEJNSKÝ AREÁL v TV Adamov