Přenosné dopravní značení

Společnost GEOSAN group instalovala přenosné dopravní značení v sídlišti Horka. Prosím, věnujte novým dopravním značkám pozornost. Platnost je od pondělí 20. 2. 2023.

O instalaci přenosného dopravního značení rozhodl Městský úřad Blansko, odbor stavební úřad, oddělení silničního hospodářství Veřejnou vyhláškou – opatřením obecné povahy ze dne 13. 2. 2023, čj. SÚ SH DZ/20-MBK 8230/2023/Sk na základě Stanoviska Policie ČR, dopravního inspektorátu ze dne 3. 2. 2023.

Od pondělí 20. 2. 2023 bude zřízen náhradní prostor pro parkování vozidel v lokalitě Sklaďák. Ohraničovací páskou bude vytyčen prostor pro odstavení 80 vozidel (4 řady po 20 vozidlech). Příjezdová účelová lesní cesta bude vyspravena a bude na ní umístěno několik prostorů pro vyhnutí protijedoucích vozidel.

Prosíme o přizpůsobení rychlosti v tomto úseku a ohleduplnosti k ostatním účastníkům provozu. Je zakázáno vozidly vjíždět na lesní pozemky nebo je odstavovat mimo určený prostor.

Vaše Město Adamov

  • Přenosné dopravní značení